Ouderenmishandeling/cliëntmishandeling

10-12-2015, 00:00
Ouderenmishandeling/cliëntmishandeling

De weduwe mevrouw Pietersen, tweeënzeventig jaar, leeft sinds zeven jaar met haar enige kind Nico. Hij slaat haar vaak en hard. Nico is verslaafd aan drugs. Hij bedreigt zijn moeder regelmatig met geweld en met de dood, ook in aanwezigheid van de wijkverpleegkundige. Mevrouw Pietersen weigert aangifte te doen.

Meneer en mevrouw van Wijk verzorgen de dementerende moeder, achtenzeventig jaar, van meneer. Moeder woont bij hen in nu hun kinderen het huis uit zijn. Wanneer ze beiden de deur uit moeten, binden ze moeder vast aan haar stoel of bed, omdat zij anders gaat lopen
dwalen.

Het komt helaas voor...

Dit zijn hartverscheurende voorbeelden die helaas in de praktijk van alledag voorkomen. Wanneer een oudere cliënt verwaarloosd wordt en niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, lichamelijk (duwen/pijn doen/een extra pilletje), geestelijk (schreeuwen/schelden/bezoek weghouden/niet laten telefoneren) of financieel schade (afpakken van bankpasjes/wegnemen van geld of sieraden) wordt toegebracht door een familielid of verzorger, dan zijn dit allemaal tekenen dat de zorg teveel wordt of kenmerken van moedwillige mishandeling.

Vermoedens van moedwillige mishandeling, verwaarlozing of ontspoorde zorg?

Soms gaat het om ontspoorde zorg. De zorg voor de oudere vraagt dan te veel van de mantelzorger. Hij of zij kan dan bijvoorbeeld gaan snauwen, de oudere te hardhandig vastpakken of vastbinden om even rust te hebben. Sinds 1 juli 2013 zijn wij als professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2014 moet in iedere zorginstelling een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling aangesteld zijn. De aandachtsfunctionaris heeft als taak om aanspreekpunt te zijn voor medewerkers op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling en heeft de regie bij de aanpak van zorgelijke situaties. Ook zorgt de aandachtsfunctionaris voor de implementatie van de meldcode binnen zijn of haar organisatie.
Bij vermoedens van moedwillige mishandeling, verwaarlozing of ontspoorde zorg moet je contact opnemen met de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. 

Neem contact met ons op!

Zorggroep Solis
Colette Eradus, maatschappelijk werker
Tel.: (0570) 698 200 of 06-15854695
colette.Eradus@zorggroepsolis.nl
Intramuraal/extramuraal de Bloemendal, Spikvoorde, intramuraal G&V, PWJ en Hospice de Winde

Solis Thuiszorg
Marti Doeleman, wijkverpleegkundige
Tel.: (0570) 698 298 of 06-83164719
marti.Doeleman@solisthuiszorg.nl
Wijkzorg, de Wezel, KTZ, Hv, Ortis en extramuraal G&V