Sluiting centrale keuken

15-12-2015, 17:00

De maaltijdvoorziening wordt op dit moment gefinancierd vanuit de huidige verblijfscomponent. Solis echter lijdt hier al jaren verlies op omdat de huidige vergoeding niet kostendekkend is. Daarnaast nemen – door de vermindering van de instroom van cliënten – de aantallen maaltijden per dag af. Op termijn is daardoor de huidige wijze van maaltijdvoorziening – via de eigen centrale keuken - niet houdbaar.

Dat houdt in dat Solis de centrale keuken zal moeten sluiten om ruimte te kunnen maken voor een toekomstbestendige maaltijdvoorziening. In de nieuwe maaltijdvoorziening zullen componenten worden geleverd door een externe leverancier, en worden de maaltijden in de satellietkeukens (zoals die nu al op locaties bestaan) geprepareerd. In het verpleeghuis wordt in toenemende mate al – conform de wens van onze cliënten - op de afdelingen maaltijden bereid.

De samenwerking met een externe leverancier biedt Solis daarnaast de mogelijkheid om voor haar bewoners en cliënten minimaal dezelfde kwaliteit en variëteit te bieden. Het geeft bewoners en cliënten de flexibiliteit om op elk gewenst tijdstip een warme maaltijd te komen nuttigen tegen lagere kosten voor de organisatie. Daarnaast biedt dit ook voor de bewoners in de wijken rondom de zorgcentra van Solis de mogelijkheid om alleen of met gezelschap tegen een lage prijs van een goede maaltijd te genieten.

De OR en CCR van Solis hebben zich in de afgelopen periode over de plannen gebogen en na zorgvuldig beraad akkoord en advies gegeven. Een belangrijk adviespunt is om de informatie richting de getroffen medewerkers niet uit te stellen tot na kerst. De medewerkers hebben zelf aangegeven duidelijkheid te willen.

Op maandagochtend 14 december zijn daarom de medewerkers van de voedingsdienst uitgenodigd om op dinsdag 15 december 2015 om 15.00 uur in de Bloemendal een informatiebijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst werden zij geïnformeerd over de sluiting van de centrale keuken. Daaropvolgend hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met de medewerkers voor wie dit betekent dat zij uiteindelijk de organisatie moeten verlaten.

Aansluitend hebben wij de z.g. blijvers uitleg gegeven over de stand van zaken, mogelijke directe gevolgen en een hart onder de riem gestoken.

Vanaf woensdagochtend zijn er op vastgestelde tijden per locatie inloopmomenten bij HRM adviseurs.

Eventuele vragen hierover kun je mailen naar HRM of Tineke Spijkers.