Kwetsbare ouderen beter af in woonservicegebied

5-1-2016, 09:27
Een effectenonderzoek naar woonservicegebieden (gewone wijken waarin voorzieningen zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen)...