Medewerkers Thuiszorg: wijziging in woon-werkverkeer

29-1-2016, 08:09

In de huidige situatie is het zo dat medewerkers die een cliëntenroute rijden niet alleen de (zakelijke) kilometers van cliënt naar cliënt noteren, maar ook de woon-werkkilometers van de eigen woning naar de eerste cliënt en van de laatste cliënt naar de eigen woning. Dit is niet alleen omslachtig, ook leidt het vaak tot verwarring en misverstanden.

Vanaf 1 februari 2016 is de registratie van het woon-werkverkeer niet meer nodig.

Met ingang van 1 februari 2016 is namelijk aan iedere medewerker Thuiszorg een “standplaats” toegewezen (de betreffende medewerkers hebben persoonlijk bericht ontvangen hierover).
Het is vanaf 1 februari 2016 de bedoeling dat medewerkers Thuiszorg voorafgaande aan hun route eerst naar hun standplaats gaan en na de laatste cliënt ook weer teruggaan naar de standplaats en van daaruit naar hun eigen woning. De reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer wordt berekend over de afstand tussen de eigen woning en de standplaats. De kilometers van standplaats naar cliënten en weer terug naar de standplaats worden in Nedap vastgelegd, omdat deze cliëntgebonden zijn.

Op deze wijze wordt voor de betreffende medewerkers de registratie van woon-werk-en zakelijke kilometers makkelijker en wordt de vergoeding woon-werkverkeer op dezelfde wijze vastgesteld als voor overige medewerkers.

Omdat medewerkers in de kinderthuiszorg niet vanuit een standplaats kunnen werken, blijft voor hen vooralsnog de huidige werkwijze gehandhaafd.