Uitruil reiskosten woon-werkverkeer

11-4-2016, 00:00

De Belastingdienst maakt het mogelijk om (een gedeelte) van brutolooncomponenten als vakantietoeslag en/of de eindejaarsuitkering om te ruilen voor een onbelaste vergoeding woon-werk verkeer. Dit betekent dat bij de vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering over een lager bedrag loonbelasting en premies worden ingehouden, waardoor u als medewerker een hoger nettobedrag aan salaris overhoud. Dit kan tot een aanzienlijk voordeel leiden.

Om je hiervoor aan- of af te melden vul je in Youforce bij Flexibele Arbeidsvoorwaarden ‘formulier 34. Uitruil reiskosten’ in.

Kijk in Synergy onder ‘notitie reiskosten woon-werkverkeer’ voor de regeling, relevante informatie en de randvoorwaarden. 

Mocht je gebruik willen maken van deze regeling voor de vakantietoeslag, dan dien je dit vóór zaterdag 7 mei 2016 aan te geven via Youforce. Dan kan het bedrag dat in aanmerking komt voor uitruil reiskosten woon-werkverkeer worden verrekend met de vakantietoeslag met het salaris van mei 2016.