Verkort verslag reguliere OR-vergadering 19 januari 2016

15-4-2016, 11:17

De OR informeert jullie door middel van dit verkorte verslag over de belangrijkste punten uit de reguliere OR-vergadering van 19 januari jl.

Voor vragen of opmerkingen: neem contact op met ambtelijk secretaris Lizzy Kool: lizzy.kool@zorggroepsolis.nl of telefoonnummer: 0570-685861. /media/upload/files/Intranet%20OR/Verkort%20verslag%20reguliere%20OR-vergadering%2019%20januari%202016.docx