Interne verhuizingen

22-4-2016, 00:00

Zoals eerder aangegeven zullen de collega's van de Diepenveenseweg daar waar mogelijk is verhuizen naar Solis locaties. Het doel is om zo min mogelijk kantoren/etages op de Diepenveenseweg te huren om hiermee belangrijke kostenbesparingen te kunnen realiseren.

In de komende periode zullen er gefaseerd interne verhuizingen plaatsvinden van collega's van de Diepenveenseweg naar PW Janssen. In eerste instantie zullen Peter Smoorenburg en de secretaresses Patricia van den Noort en Ankie Vroling verhuizen.

Karin Siemerink en Chantal de Wilde zullen aansluitend meeverhuizen.

Dit betekent dat er intern een aantal verschuivingen op PW Janssen zal plaatsvinden. Hieronder een kleine planning wanneer de verhuizingen plaats zullen vinden.

22-04-16: verplaatsing ANWD naar ruimte 23.14

22-04-16: verplaatsing Kees Vedder naar ruimte 03.15

25-04-16: verplaatsing Peter Smoorenburg naar ruimte 05.01

25-04-16: verplaatsing Patricia van den Noort en Ankie Vroling naar ruimte 05.02

25-04-16: verplaatsing Karin Siemerink naar ruimte 14.07

25-04-16: verplaatsing Chantal de Wilde naar ruimte 05.01

Deze interne verhuizingen kunnen misschien tijdelijk wat overlast veroorzaken maar dit zal tot een minimum beperkt worden. Wij vragen jullie begrip hiervoor.