Verkort verslag formele OR-vergadering 9 februari 2016

3-5-2016, 11:14

Op dinsdag 9 februari jl. heeft de OR vergaderd met de bestuurder. De belangrijkste onderwerpen hieruit zijn vastgelegd in het bijgaande verkorte OR-verslag. Veel leesplezier!