Nieuwe naam Informatiebureau HRM en taakverdeling

10-5-2016, 00:00

De laatste jaren zijn binnen Solis enkele organisatiewijzigingen doorgevoerd. Om hier beter op aan te sluiten en meer tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers zijn de volgende wijzigingen binnen het Informatiebureau HRM aangebracht.

Om in de naam duidelijk te maken waarvoor het Informatiebureau HRM verantwoordelijk is wordt de naam gewijzigd in personeelsadministratie.

De medewerkers zijn per taakgebied bereikbaar voor vragen e.d. In onderstaand overzicht is te zien voor welk taakgebied een medewerker te benaderen is en diens contactgegevens.

 

Lourdes Odor

verzuimverwerking

verwerking vrijwilligers

tel.: (0570) 685 845

e-mail:                         personeelsadministratie@zorggroepsolis.nl

 

Brenda Braamhaar

ondersteuning HRM adviseurs van de pijlers management en staf, New Business & Verkoop en intramurale verpleging

stagecoördinator

tel.: (0570) 685 852

e-mail:                         brenda.braamhaar@zorggroepsolis.nl

stages:                         stage@zorggroepsolis.nl

 

Nathalie Kemper

ondersteuning HRM adviseurs van de pijlers thuiszorg en Revalidatie & Behandeling

stagecoördinator

tel.: (0570) 685 833

e-mail:                          nathalie.kemper@zorggroepsolis.nl

stages:                          stage@zorggroepsolis.nl

 

Meta Kooij

Youforce (wijzigingen persoons-, contract- en salarisgegevens)

salarisverwerking

declaraties

tel.: (0570) 685 849

e-mail:                         personeelsadministratie@zorggroepsolis.nl

 

Fenneke Damman

Youforce (wijzigingen persoons-, contract- en salarisgegevens)

salarisverwerking

declaraties

applicatiebeheer Youforce (inloggegevens)

tel.: (0570) 685 849

e-mail:                         personeelsadministratie@zorggroepsolis.nl

youforce (inlog e.d.):  youforce@zorggroepsolis.nl

 

Ciske Goris

HRM algemene zaken

werving en selectie

tel.: (0570) 685 844

e-mail algemene zaken:  personeelsadministratie@zorggroepsolis.nl

vacatures:                         vacatures@zorggroepsolis.nl

 

Chantal van Houttum

HRM algemene zaken

werving en selectie

correcties SPX

Tel.: (0570) 685 848

e-mail algemene zaken: personeelsadministratie@zorggroepsolis.nl

vacatures:                        vacatures@zorggroepsolis.nl

spx:                                  spx@zorggroepsolis.nl

 

Paul Reijnders

applicatiebeheer Beaufort en Youforce

rapportages

tel.: (0570) 685 846

e-mail:                          paul.reijnders@zorggroepsolis.nl

youforce (inlog e.d.):   youforce@zorggroepsolis.nl