Formele OR-vergadering op 24 mei a.s..

23-5-2016, 10:50

Op dinsdag 24 mei a.s. vergadert de OR met bestuurder en manager HRM. De punten die besproken worden, staan op bijgaande agenda. Ter informatie. De OR vergadert deze keer op locatie Groote & Voorster.