Verkort verslag reguliere OR-vergaderingen op 8 en 29 maart 2016

23-5-2016, 11:05

In maart heeft de OR regulier vergadert. Het verkorte verslag van deze beide vergaderingen is ter informatie hier bijgevoegd. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris (Lizzy Kool): tel. nr. 0570698861 of per mail: lizzy.kool@zorggroepsolis.nl