De S2 wijkverpleegkundige

30-5-2016, 14:50

Wat houdt de S2 functie in? Binnen Solis merk ik, Marti Doeleman S2 wijkverpleegkundige en lid van de nieuwsbrief, dat de functie niet voor iedereen duidelijk is. Wat ik uit de praktijk merk, door collega’s S2, vanuit de verzorgende of verpleegkundige collega’s, dat de functie veelal gezien wordt als een kantoorbaan. Mijn kijk op de S2 functie is echter heel anders en juist heel divers.

Als S2 wijkverpleegkundige ben je onderdeel van een team binnen een locatie. Dit betekent dat je heel nauw moet samenwerken met je collega’s. De S2 wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor de indicaties en alle zorggerelateerde taken rondom de cliënt. Zorggerelateerde taken; wat betekent dat nou eigenlijk? Kort gezegd betekent dit dat je verder kijkt dan bijvoorbeeld alleen de wondzorg of steunkous die de cliënt nodig heeft.                   

Alle veranderingen binnen de indicatie qua zorg van de cliënt moet besproken worden met de S2 wijkverpleegkundige. Er kan nooit zorg geboden worden zonder overleg met een S2 wijkverpleegkundige of in de avonden/weekenden met het VST team.

De indicaties worden door de S2 wijkverpleegkundige gesteld vanuit de zorgverzekeringswet. Dit kan op twee manieren door de S2 wijkverpleegkundige gedaan worden. Dit kan d.m.v. zorg in natura en stelt de S2 wijkverpleegkundige de indicatie vast ( aantal uren persoonlijke verzorging of verpleging) of het stellen van een PGB indicatie. Bij het stellen van een indicatie of PGB indicatie is de S2 wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het indiceren van de zorg. Zij gaat in gesprek met de zorgvrager, familie en/of mantelzorger en bespreekt de zorg. Wat is er nodig volgens de cliënt, familie en/of mantelzorger. De S2 wijkverpleegkundige kijkt met name naar de persoonlijke verzorging of verpleging. Maar tijdens dit gesprek komen ook andere zaken aan de orde. Het is goed om het totale plaatje van de cliënt helder te krijgen. Hoe woont de cliënt, zijn er hulpmiddelen nodig, is er huishoudelijke hulp, wie doet de boodschappen, wie kookt er, redt de familie en/of mantelzorger de zorg nog en hoe kunnen we de cliënt en zijn familie en/of mantelzorger hierin ondersteunen? De S2 wijkverpleegkundige adviseert de cliënt en zijn familie en/of mantelzorger dan om bijvoorbeeld het sociale wijkteam in te schakelen. Na dit gesprek stelt de S2 wijkverpleegkundige de indicatie. Bij een PGB is de zorgverzekeraar degene die bepaalt of er een indicatie (PGB) afgegeven wordt.  

Omdat je als S2 wijkverpleegkundige verantwoordelijk bent voor alle zorggerelateerde taken betekent dit ook dat je dus heel nauw moet samenwerken met andere disciplines. Daarbij is het dus, als S2 wijkverpleegkundige, heel belangrijk dat je goede contacten hebt met het sociale wijkteam, huisartsen, vrijwilligers en andere organisaties in de wijk. Samenwerken met andere disciplines gaat niet vanzelf. Vaak werken huisartsen en organisaties al jaren lang samen met vaste aanspreekpunten. Dit kost tijd om vertrouwen te winnen en jezelf op de kaart te zetten om mee te kunnen gaan in de samenwerking.

In het wijkgebouw “Wijk 16” is, in januari 2016, een spreekuur gestart voor de wijkbewoners van Knutteldorp. Elke vrijdag is er vanaf 10.00 uur tot 11.30 een inloop spreekuur. Hier kunnen wijkbewoners naar toe komen met vragen rondom wonen, werken, inkomen, belastingen en zorg. Dit spreekuur is opgezet door het sociale wijkteam. Elke vrijdag is er iemand van het sociale wijkteam aanwezig, iemand voor de belastingen en een wijkverpleegkundige. Ik, Marti Doeleman vanuit Solis thuiszorg, ben om de week op vrijdag aanwezig voor alle vragen rondom zorg. Wat maakt dit nou zo speciaal? Met name de korte lijntjes die je met elkaar hebt. De mogelijkheid om casussen met elkaar te bespreken, elkaar als professionals leren kennen en weten wat er van elkaar verwacht kan worden, hulpvragen vanuit de zorg of sociaal wijkteam kunnen besproken worden en huisbezoeken kunnen gepland worden.

Als S2 wijkverpleegkundige kan ik nog heel veel schrijven over hoe mijn dagen eruit zien. Dit wil ik ook zeker blijven doen. In een volgende post zal ik een voorbeeld beschrijven. Ook ga ik mijn collega S2 wijkverpleegkundigen vragen naar hun ervaringen en vragen deze te beschrijven, zodat deze ook gedeeld kunnen worden .

Collega’s verzorgende en verpleegkundige hebben jullie vragen aan de S2 wijkverpleegkundigen stel ze gerust of willen jullie iets delen over jullie ervaringen met de S2 wijkverpleegkundigen, mail jullie vragen of ervaringen naar marti.Doeleman@solisthuiszorg.nl.