Griepvaccinatie

23-10-2014, 12:06
Griepvaccinatie

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de griepvaccinatie ter bescherming tegen influenza. Dit biedt Zorggroep Solis je gratis aan. Door jezelf te vaccineren kun je ervoor zorgen dat de overdracht van het virus wordt bemoeilijkt. Daarnaast heb je het voordeel dat wanneer je de ziekte zelf doormaakt, de vaccinatie ervoor zorgt dat het minder ernstig verloopt. Op de volgende data kun je je door een van de verpleegkundigen van het Verpleegkundig Specialistisch Team laten vaccineren.

Vaccinatie data

•    dinsdag 4 november  11.00 -12.00 uur Spikvoorde, vergaderzaal  
•    woensdag 5 november van 10.00 -12.00 uur. PW Janssen, Blauwe zaal
•    dinsdag 11 november van 10.30 -12.00 uur De Bloemendal, de Ontmoeting
•    woensdag 12 november van 11.00 -12.00 uur Groote & Voorster, de Smidse
•    donderdag 13 november van 13.00 – 14.00 Diepenveenseweg, spreekkamer 

Je mag zelf bepalen van welk moment je gebruik maakt. Wij vragen je om buiten de aangewezen ruimte te wachten tot je wordt opgehaald. Houdt rekening met een wachttijd. 

Wil je graag deze vaccinatie ontvangen? Stuur dan voor 31 oktober a.s. een mail ovv je naam + voorletters en je registratienummer naar  PVO@zorggroepsolis.nl. Het is van belang dat je reageert als je wenst de vaccinatie te ontvangen. Mocht je al een oproep ontvangen hebben van je huisarts, maak daarvan dan gebruik.  

Heb je vragen dan kun je mailen naar of anders telefonisch contact opnemen met het Informatiebureau HRM via 0570 - 685 844.

 __________________________________"_____________________________________

Meestgestelde vragen over de gratis griepvaccinatie van Zorggroep Solis

Wat is influenza?

Influenza is een acute infectie aan de bovenste luchtwegen die veroorzaakt wordt door het Influenzavirus. Voor gezonde mensen is het een vervelende maar onschuldige ziekte. Voor mensen die tot een risicogroep behoren, zoals de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, kan Influenza echter ernstige gevolgen hebben. Indien er veel medewerkers van Solis zijn gevaccineerd, voorkomt dit Influenza onder bewoners en medewerkers. Dit komt omdat de overdracht van het virus hierdoor wordt bemoeilijkt.

Wat houdt de influenza vaccinatie precies in?

De influenza vaccinatie beschermt één winter en werkt alleen vóórdat je besmet bent. Krijg je onverhoopt toch influenza, dan zorgt de influenza vaccinatie er voor dat de influenza minder ernstig verloopt. Vooral de kans op complicaties van influenza vermindert sterk door de influenza vaccinatie. 

Zijn er bijwerkingen?

De enige bewezen bijwerking van de vaccinatie is een lokale reactie op de injectieplek die bestaat uit pijn, roodheid en zwelling. In hele zeldzame gevallen kan een reactie optreden in verband met kippeneiwitallergie. 

Door wie wordt er gevaccineerd?

De influenza vaccinatie is een zogeheten ‘voorbehouden handeling’ in de zin van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Een verpleegkundige of een van de medewerkers van het Verpleegkundig Specialistisch Team van Solis zullen zorg dragen voor de vaccinatie. 

Wanneer geen vaccinatie?

Indien je allergisch bent voor kippeneiwit (zelden), tijdens ziekte of in de herstelfase na ziekte. Zwangerschap of borstvoeding is geen bezwaar omdat het vaccin geen levend virus bevat. Bij twijfel is het verstandig om je eigen huisarts te raadplegen. 

Als de O weer in de maand is

In het najaar, wanneer de O weer in de maand is (oktober/november), is het de meest gunstige tijd voor optimale bescherming tegen Influenza door middel van een vaccinatie, de influenza vaccinatie. Omdat de samenstelling van het vaccin jaarlijks wisselt moet de vaccinatie elk jaar worden herhaald.

Hoe kom ik in aanmerking voor een vaccinatie?

Als je een vaccinatie wilt ontvangen, stuur dan een mail naar pvo@zorggroepsolis.nl