Enquête - leren van elkaar

6-10-2015, 14:14
Enquête - leren van elkaar

Wij zijn door de Vrijwilligers Centrale Deventer (VCD), samenwerkingspartner van Zorggroep Solis, benaderd of wij, samen met jou, onze kennis willen delen.

Kennis in overdracht naar elkaar. Wat kunnen organisaties van elkaar leren en wat kunnen vrijwilligers van elkaar leren/overdragen. De VCD werkt samen met meerdere organisaties, zo kan er dus veel informatie uitgewisseld worden. 

Het invullen van de enquête kost niet meer dan tien minuten. Mocht je jouw medewerking willen verlenen, dan kun via deze link de enquête invullen. Bij voorbaat dank, mede namens de VCD.