Samenwerking Dimence - Ortis bij onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

13-5-2016, 00:00

Vanaf half maart werkt Dimence samen met Ortis in een multidisciplinair SOLK team.

 

Waar staat de term SOLK voor? 

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Andere benamingen en voorbeelden van SOLK zijn: somatoforme stoornissen, chronische pijnstoornis, functionele somatische syndromen zoals prikkelbare darm syndroom, chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie, functionele klachten en onbegrepen klachten.

Bij de huisarts is 30 – 50% van de gepresenteerde lichamelijke klachten somatisch onvoldoende verklaard. Ook op somatische poliklinieken in het ziekenhuis is de prevalentie van SOLK hoog: bij de neuroloog, reumatoloog, longarts, gastro-enteroloog, cardioloog, gynaecoloog en internist liggen deze percentages tussen de 41 – 66%.

Ook al zijn de klachten ‘somatisch’ onbegrepen, dat wil niet zeggen dat ze medisch eigenlijk best goed te begrijpen zijn. Er zijn namelijk steeds meer biopsychosociale factoren bekend die kunnen bijdragen aan het ontstaan van SOLK. Ook zijn er diverse evidence-based behandelmethoden.

Voor meer info kijk op www.solk.nl

Therapeuten werkzaam bij Ortis verzorgen al jaren de paramedische zorg binnen Dimence op locatie Brinkgreven en Rielerenk. Ortis heeft een praktijklocatie gesitueerd in het medisch centrum op het Brinkgreven terrein samen met huisartsen en andere medici.

Door intensieve samenwerking rondom een opgenomen cliënt op de psychiatrisch medische unit is contact gekomen met Lineke Tak, psychiater gepromoveerd rondom SOLK, waarna de vraag is gekomen of we willen participeren in het SOLK team. Momenteel bestaat het team uit een psychiater, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotore therapeut en fysiotherapeuten. Het betreft ambulante zorg. We zijn gestart met 4 uur fysiotherapie per week. De doelstelling van de SOLK poli  is om uit te groeien naar topreferente GGZ zorg rondom SOLK en de verwachting is het aantal uren inzet fysiotherapie gaat toenemen. Momenteel zitten we na 3 weken deelname al vol gepland met cliënten en moeten we gaan  werken met een wachtlijst.

We zijn trots om op basis van onze inzet en expertise gevraagd te zijn voor deze nieuwe SOLK poli en gaan vol enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan.