Zorggroep Solis heeft een Specialistisch Verpleegkundig Team in dienst. Een geruststellende gedachte.

Laura van Sluijs, hoofd van het Specialistisch Verpleegkundig Team (SVT): “Onze eigen medewerkers in de woonzorgcentra of in de thuiszorg kunnen altijd een beroep doen op onze deskundigheid. En dat geldt ook voor huisartsen en specialisten. Ons team bestaat uit acht gespecialiseerde, hoogopgeleide verpleegkundigen die 24/7 bereikbaar en beschikbaar zijn. Overdag gaat het vooral om het bijstaan van collega’s in de woonzorgcentra en in de thuiszorg. Dat kan gaan om het verlenen van zorg of onze hulp wordt ingeroepen bij een verpleegkundige triage. Soms gaat dat via de telefoon, soms gaat iemand van ons naar de patiënt toe. Verder zijn we oproepbaar als er bij collega’s behoefte aan verpleegkundige kennis is.”

Specialisaties

Alle acht verpleegkundigen in het SVT hebben de vereiste basiskennis. Verder heeft ieder van deze acht zich gespecialiseerd op een of meer verpleegkundige terreinen (zie kader). Laura: “Dat betekent dat ieder van ons de verpleegkundige zorg kan leveren. Maar we hebben allemaal een extra. We kunnen bij een van de collega’s aankloppen als we heel bijzondere vragen hebben. Stel dat een cliënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt maar nog wel een infuus heeft. Dan is het prettig dat wij iemand in ons team hebben die daar alles van weet. Of we vragen het aan die collega, of die collega verleent de zorg zelf.”

Het SVT verzorgt de trainingen en toetsingen in voorbehouden handelingen binnen Zorggroep Solis. Dat wordt jaarlijks getoetst door een externe instantie, het onderwijsinstituut KNBV. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is de organisatie die accreditatie verleent.

Laura: “Onze cliënten hebben recht op de beste verpleegkundige zorg.”

Inzet VST

De deskundigheid van het SVT wordt onder andere ingezet voor technisch-specialistische handelingen en consulten rondom:

 • Wondverzorging
 • Continentiebehandeling- en preventie
 • Decubitusbehandeling- en preventie
 • Non-fixatie
 • Palliatieve zorg en palliatieve sedatie volgens richtlijnen Palliatief Netwerk Salland
 • Pijnbestrijding (subcutaan/epiduraal/spinaal)
 • Infuusbehandeling, bijvoorbeeld antibiotica
 • Ziekenhuisverplaatste zorg
 • Consultatie en scholing van voorbehouden en risicovolle handelingen
 • NPT/Trombosedienst
 • Inentingsprogramma’s (waaronder griepprik)
 • AIV (algemene instructie en voorlichting)
 • Ouderenscreening