Werken bij

Opleidingsmogelijkheden

Vakbekwame medewerkers die vraaggericht werken, dat is wat we verwachten van onze medewerkers!

Hiermee ligt er een forse uitdaging bij Solis én bij jezelf om hier invulling aan te geven. 
De afdeling Opleidingen ondersteunt het leren en ontwikkelen vanuit de volgende uitgangspunten:

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het leren en ontwikkelen is van iedereen binnen Solis. Alle medewerkers zijn professionals, en daarmee verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. Het initiatief ten aanzien van opleiden en leren ligt dan ook zowel bij de medewerkers als bij de managers.

Samen sterker

Samen kunnen we meer dan alleen. Solismedewerkers zijn talentvolle mensen met een groot hart voor de cliënt. Deze talenten zetten we in om elkaar te versterken,  om Solis te laten groeien. Samen leren versterkt elkaar.

Blijven ontwikkelen

Leren en opleiden is een voortdurend gebeuren. Je permanent blijven verbeteren en een proactieve houding aannemen is van belang voor je eigen toekomst en die van Solis. Aan veranderingen valt niet te ontkomen. Wanneer je telkens ervoor open blijft staan en jezelf versterkt, zijn veranderingen simpelweg ‘nieuwe dingen die je leert’.

Visie

We streven naar een leerklimaat waarbij medewerkers open staan om continue van en met elkaar te leren in de werksituatie en waarbij medewerkers zelf aanbieden hun kennis en ideeën te delen en zelf in actie te komen om blijvend te innoveren.

Leren doen we samen bij voorkeur op de werkplek

Solis als ontwikkelbedrijf is een organisatie waarbij iedereen het belang beseft dat leren gewoon is. En niet alleen ‘gewoon is’,  maar ook noodzakelijk om met veranderingen mee te kunnen gaan. Leidend tot de betere, vraaggerichte zorg verzorgd door vakbekwame medewerkers. In een werkklimaat, waarin het delen en overdragen van kennis vanzelfsprekend is. Dit kan je alleen bereiken door niet alleen jezelf, maar ook elkaar te versterken. Wanneer dit leren en ontwikkelen aansluit bij ieders talent en mogelijkheden, draagt dit bij aan gelukkige medewerkers die op hun beurt, direct of indirect, de betere zorg leveren aan onze cliënten.

Terug