Werken bij

Beroepsoriënterende stage

Dit is een groepsgewijze beroepsoriëntatie voor Vmbo-leerlingen. Het uitgangspunt is dat je een goed beeld krijgt van het werken bij Zorggroep Solis. Aanvragen hiervoor worden ingediend door school. Individuele verzoeken van vmbo leerlingen nemen we om deze reden niet in behandeling. Jaarlijks neemt Zorggroep Solis deel aan de vmbo-caroussel.