Onze medewerkers komen veelvuldig bij mensen thuis en zien dat er meer zorg en hulp nodig is dan zij kunnen bieden. Als mensen langer thuis blijven wonen, missen ze vaak de gezelligheid, de aandacht, de activiteiten en faciliteiten die je in een verzorgingshuis wel vindt. Er is dus meer, vrijwillige, hulp nodig. Voor deze groep mensen is er nu een nieuw vrijwilligersplein van Zorggroep Solis in Deventer, Will.

Van iedereen voor iedereen

Tineke Spijkers, hoofd Marketing en Communicatie bij Zorggroep Solis: ‘Will is een “community”, waar vraag en aanbod via een uitvoerig matchingsysteem aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer je je hebt aangemeld bij de community van Will, wordt er contact met je gezocht. Via een persoonlijke intake worden jouw wensen en je mogelijkheden in kaart gebracht. Dit gebeurt bij zowel de mensen die hulp vragen, als bij de mensen die hulp willen bieden. Er wordt zorgvuldig gekeken waar vervolgens de beste match te maken is. Zodat de kans van slagen zo groot mogelijk is.“

Tineke: “Daarnaast kan iedereen in Deventer zijn verzoek tot ondersteuning op de site www.jaikwill.nl plaatsen en heel Deventer kan kijken of je iets voor iemand anders kan doen. In het laatste geval heeft iemand dan volledig alles in eigen hand, en is er geen tussenkomst van Will”.

En ’t is nog leuk ook!

Binnen Zorggroep Solis is Jantina Oplaat belast met de organisatie en uitvoering van het vrijwilligersplein Will.  En daar heeft Jantina veel plezier in. 
Jantina: “Er is een hoop verwarring over het doen van vrijwilligerswerk. Veel mensen denken dat je eindeloos één iemand met alles moet helpen. Dat kan, maar hoeft natuurlijk niet. Even een stoepje vegen van de buren, of de vuilnisbak buiten zetten van de buurman die met een been in het gips zit, is ook al vrijwilligerswerk. En het is nog leuk ook. Om die vragen samen te brengen hebben we het vrijwilligersplein Will in het leven geroepen. Via het lidmaatschap van dit vrijwilligersplein is iedereen verzekerd van een goede persoonlijke match, WA-verzekering en diverse kortingen binnen Deventer.

“Ff de boodschappen meennemen voor mevrouw Karel, niks bijzonders”

Iets doen voor een ander, dat kan van alles zijn. Van iets praktisch als het ophangen van een schilderijtje, een boek voorlezen of een boodschapje meenemen tot een kaartje leggen, een ommetje lopen of even mee naar het ziekenhuis. En alles ertussenin. “Daarbij kan het zo zijn dat iemand die hulp nodig heeft, ook weer iemand zou kunnen helpen”, aldus Jantina. “Even voor de duidelijkheid: het gaat niet om zorgtaken. Die worden nu gewoon door professionals gedaan. En dat blijft ook zo. WILL is er voor alle hulpvragen en zaken waarmee we elkaar kunnen helpen om langer en prettig thuis te blijven wonen.”

Zorgvuldige intake

Voordat Jantina in deze functie aan de slag ging, was ze vrijwilligerscoördinator in de Bloemendal bij Zorggroep Solis. ‘Ik was dus al actief op dit gebied, zij het dat ik me toen richtte op mensen die vrijwilligerswerk deden in onze woonzorgcentra. In deze nieuwe functie richt ik me op de vrijwilligers die bij mensen thuis aan de slag gaan. Dat is nogal een verschil. Vrijwilligers in een woonzorgcentrum kunnen snel even terugvallen op andere vrijwilligers of beroepskrachten. Dat is dus niet het geval als je bij mensen thuis werkt. Toch kunnen vrijwilligers altijd rekenen op steun en begeleiding, zij het niet acuut. Het begint al bij de zorgvuldige intake. Zowel met de vrijwilliger als met degene die een vrijwilliger zoekt heb ik een uitvoerig gesprek waarbij ik precies wil weten wat men zoekt en verwacht. Hoe beter we dat in kaart brengen, hoe groter de kans is dat er een goede “match” plaatsvind.

Aanmelden

Kijk op www.jaikwill.nl voor meer informatie en aanmelding of mail naar jantina.oplaat@zorggroepsolis.nl, o.v.v. Will. De site van Will is te bereiken op www.jaikwill.nl en is beschikbaar voor heel Deventer.

Will is er voor

•    mantelzorgers, die langs deze weg ontlast kunnen worden 
•    mensen zonder werk die de gelegenheid zoeken om werkervaring op te doen 
•    vrijwilligers die graag mensen in de thuissituatie willen helpen 
•    en iedereen in Deventer die op wat voor manier dan ook hulp zoeken

Hoe groter Will wordt, hoe groter de mogelijkheden er zijn om u te helpen. Door de samenwerking te zoeken met andere organisaties en ervaringen met elkaar te delen creëren we een krachtig vrijwilligersplein waarmee we bijdragen aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is.