Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Klachten

Onze medewerkers doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Gesprek met betrokkene(n)

U kunt over uw klacht of ontevredenheid altijd praten met de betrokken medewerker en/of de leidinggevende. Meestal wordt er dan een oplossing gevonden. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij waar mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en aan andere cliënten te verbeteren.

Klachtenfunctionaris

Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk op u af te stemmen. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris van Solis:

Zorggroep Solis
t.a.v. Xenia Marten, klachtenfunctionaris
Postbus 5014
7400 GC Deventer
Tel.: (0570) 698 200 of e-mail: Xenia.Marten@zorggroepsolis.nl.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van onze klachtenfunctionaris. 
Meer informatie kunt u vinden in de klachtenregeling of de informatie afhandeling klachten van Solis.