Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Maatschappelijke stagiares

Donderdag 11 september

Binnenkort zullen er bij Zorggroep Solis weer veel jonge mensen rondlopen. Het gaat hier om leerlingen die in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs zitten en die een maatschappelijke stage uitvoeren. Elk jaar heeft Zorggroep Solis weer heel veel aanmeldingen. De eerste leerlingen zijn inmiddels begonnen. Tijdens de Mas Expo op 10 oktober a.s., georganiseerd door de Vrijwilligers Centrale Deventer, zullen veel leerlingen zich weer bij ons aanmelden.

Wat levert het op

Het komt regelmatig voor dat vrijwilligers samen met deze leerlingen een activiteit verzorgen. Ze zijn jong en vinden het vaak wel moeilijk maar jongeren brengen met hun aanstekelijke enthousiasme, hun frisse blik, hun creativiteit en hun kennis van ict ook weer veel in! Over en weer zijn we dus voor elkaar van betekenis!

De maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de school. De stage kan verschillen per school. Een paar dingen zijn overal hetzelfde:

  • Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten vanaf 2011/2012 in totaal minimaal 48 uren en maximaal 72 uur maatschappelijke stage uitvoeren.
  • Het is een onderdeel van het onderwijsprogramma, net zoals alle andere vakken.
  • Scholen regelen zelf hoe ze maatschappelijke stages vorm en inhoud geven en in welk leerjaar ze plaats vinden. De stage-uren kunnen ook verdeeld worden over meer schooljaren.
  • Scholen mogen zelf regels en criteria opstellen waaraan de maatschappelijke stage moet voldoen.
  • Maatschappelijke stages zijn niet bedoeld als beroepsoriëntatie of beroepsvoorbereiding. 

 

Deel dit nieuwsbericht: