Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Wat betekent nieuwe wetgeving voor oudere?

Donderdag 2 oktober

Ruim 70 procent van de ouderen weet niet wat de veranderingen in de wetgeving over langdurige zorg betekenen voor hun eigen thuissituatie. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer ThyssenKrupp Encasa, ANBO en de Radboud Universiteit Nijmegen. Zorggroep Solis heeft de belangrijkste vragen over veranderingen in de zorg voor u op een rij gezet. Heeft u na het lezen nog steeds vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via (0570) 698 298 of via clientbemiddeling@zorggroepsolis.nl

Aangezien het onderzoek is uitgezet onder doorgaans goed geïnformeerde ANBO-leden, vermoedt de belangenbehartiger dat het percentage ouderen dat onvoldoende zicht heeft op de toekomstige situatie, onder de volledige seniorenpopulatie nog hoger ligt. 

Behalve naar wetgeving, vroegen de onderzoekers ouderen ook naar langer thuis wonen, aanpassingen in huis en de bijbehorende budgetten. Uitkomst: senioren zijn er niet op tegen om langer thuis te wonen. Van de respondenten geeft driekwart aan tevreden te zijn over de huidige woonsituatie. Ongeveer twee derde van de ondervraagden twijfelt echter of de woning op hogere leeftijd nog passend is.

Meebetalen 

Veel senioren zijn bereid extra te betalen om langer thuis te kunnen wonen. Zo wil ruim de helft extra betalen voor huishoudelijke hulp. Bijna driekwart van de respondenten is bereid om extra te betalen voor medische diensten en hulpmiddelen. Gemiddeld willen mensen, afhankelijk van de dienst, maandelijks zelf een kleine 40 euro tot 95 euro extra bijdragen.

Bron: Skipr

Deel dit nieuwsbericht: