Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Mantelzorgondersteuning Will-vrijwilligers

Dinsdag 28 oktober

Door de inzet van vrijwilligers kan Zorggroep Solis nog meer doen voor zijn cliënten dan wat met ‘alleen maar’ professionele krachten mogelijk is. Geen wonder dat deze vrijwilligers een bijzondere plaats innemen in het zorgaanbod van Solis. Wat doen vrijwilligers bijvoorbeeld en wat krijgen ze daarvoor?

Sinds vorig jaar kunnen vrijwilligers en zorgvragers elkaar vinden op Will, het vrijwilligersplein van Zorggroep Solis. Het is al enige tijd zichtbaar dat er voor ouderen meer zorg en hulp nodig is dan alleen de noodzakelijke zorg. Waar tot nu toe veel mensen de gezelligheid, de zorg en aandacht, de activiteiten en faciliteiten van een verzorgingshuis nog onder handbereik hadden, gaat dit in de nabije toekomst voor steeds minder mensen op. Want ze blijven langer thuis wonen. Will probeert daaraan iets te doen.

Will zorgt voor extra’s

We geven hier een verzonnen voorbeeld, maar het staat model voor de dagelijkse praktijk: Drie keer per week krijgt mevrouw Schweigmann thuiszorg van Solis. Daar is ze erg tevreden over. Ze zou alleen zo graag nog eens over de markt lopen. Niet eens om wat te kopen, alleen maar om er te zijn en misschien na afloop een kopje koffie te drinken. Doordat ze maar moeizaam loopt, kan ze haar wens niet in vervulling laten gaan. Haar kinderen wonen helaas niet in Deventer, en haar vriendin loopt nog slechter dan zijzelf. “Deze mevrouw is zeer geholpen met de hulp van een vrijwilliger”, zegt Jantina Oplaat, coördinator Informele Zorg, Will bij Zorggroep Solis. “Voorheen kon je als thuiszorghulp nog wel eens mee naar de dokter of met een cliënt gaan wandelen. Dat is er allemaal niet meer bij. Veel cliënten die vroeger in een woonzorgcentrum terechtkwamen, moeten nu thuis blijven wonen. Ze krijgen zorg, en dat is prima geregeld. Maar die extra’s, daar komt het dus niet meer van. Mensen kunnen de vrijwilligers van Will vragen voor alle handelingen die buiten de huishoudelijke taken en de zorgtaken vallen. Daarvoor proberen we die vrijwilligers te vinden.”

Ondersteuning vrijwilligers via Vrijwilligersacademie

Zorggroep Solis wil de vrijwilligers iets bieden. Net als betaalde krachten, kunnen vrijwilligers gebruikmaken van een aanbod aan cursussen en trainingen. Door samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Deventer en zorgaanbieders Dimence en Carinova is dat aanbod onlangs nog groter geworden. Binnen de Vrijwilligersacademie – daar is het aanbod te vinden –neemt Solis zo’n 60% van de trainingen voor zijn rekening.

Jenny Osinga, vrijwilligerscoördinator van Zorggroep Solis: “Bij Solis zijn we gewend om onze vrijwilligers zo’n vier trainingen per jaar aan te bieden. Een goed getrainde vrijwilliger voelt zich zekerder en is beter toegerust voor zijn taak. Denk aan trainingen over fysieke belasting, dementie, communicatie & bejegening en rolstoelgebruik. Ook andere zorginstellingen in Deventer trainen hun vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale Deventer nam contact met ons op om te kijken of samenwerking mogelijk was. En dat is nu het geval.”

Voordelen

Jorrit Erps, verenigingsadviseur bij de Vrijwilligerscentrale, is blij dat de organisaties op dit gebied samenwerken: “Door de krachten te bundelen in de Vrijwilligersacademie, kunnen vrijwilligers voortaan ook gebruikmaken van het cursusaanbod van de andere organisaties. Het levert een financieel voordeel op om samen te werken. En er is nog een groot voordeel van samenwerking. Door vooraf te overleggen over het cursusaanbod, vindt er goede stroomlijning en afstemming plaats. De zorginstellingen bekijken nu vooraf elkaars plannen. Zodoende kunnen ze de dubbelingen eruit halen en kijken waar ze het totaalaanbod nog kunnen versterken. Het laatste voordeel zit in de publiciteit. Dat doen we nu gezamenlijk. Iedereen wordt er beter van.”

Waardering

Voor de vrijwilligers van de betrokken organisaties verandert er op zich weinig. Ze kunnen nog steeds gebruikmaken van een ruim aanbod aan cursussen, maar nu kan het gebeuren dat ze op die cursus vrijwilligers van andere organisaties ontmoeten. “Dat is een meerwaarde”, vindt Jenny. “Je hoort dan ook eens hoe het bij andere organisaties gaat en dat kan je op ideeën brengen. Maar het grootste voordeel van de verandering vind ik toch wel de uitbreiding van het cursusaanbod.”

“Helemaal mee eens”, vindt Jorrit. “Want je zet dat cursusaanbod ook in als waarderingsinstrument voor je vrijwilligers. Die mensen steken tijd in je organisatie. Door ze gratis cursussen aan te bieden, laat je zien dat hun inzet je wat waard is. Je neemt ze serieus.”

Meer informatie: www.jaikwill.nl en www.vrijwilligersstad.nl 

Deel dit nieuwsbericht: