Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Solis en ARToMoNDo samen kunstzinnig sterk

Vrijdag 16 december

Evelien Bussink (Manager Intramurale Verpleging), Laura Steman (Manager Wijkencluster) en Laura van Sluijs (Manager Wijkencluster) van Solis Zorggroep en Marianne de Bakker, directeur van Atelier ARToMoNDo zetten vandaag hun handtekening onder een samenwerkings-overeenkomst. Het project wordt ondersteund door Jantina Oplaat en Lotte Hunink. 
Beide partijen geven aan samen te werken aan kunst- en creatieve ontwikkeling van ouderen in Deventer. Dit doen zij door de beeldende activiteiten niet alleen als ontspanning aan te bieden maar ook met een sociale, maatschappelijk , activerende en artistieke  doelstelling. Zo kunnen de beeldende activiteiten eenzaamheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen verhogen. In 2017 wordt gestart met een aantal projecten waaronder kunstmaatjes, ‘kijkend denken’ (VTS) open atelier en de kunstenaar in huis.

Zorggroep Solis ondersteunt individuele en kwetsbare ouderen in de samenleving en draagt zorg om  de cliënten zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te laten behouden. ARToMoNDo atelier biedt kunstzinnig en creatieve dagbesteding en sociaal artistieke projecten gericht op het doen ontmoeten en verbinden van mensen.
 

Zorggroep Solis en ARToMoNDo-atelier verbinden zich om gezamenlijk en met gelijkwaardige inspanningen 2017 te benutten als pilotjaar om de samenwerking en de verschillende activiteiten te verkennen. In het najaar van 2017 evalueren ze het project op  realisatie van doelen, bereik onder de bewoners en cliënten, waardering van activiteiten door bewoners en cliënten, en wordt het plan opgesteld voor de jaren 2018 en 2019.

Deel dit nieuwsbericht: