Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Palmpasen

Vrijdag 7 april

Pal-lem, pal-lem Pa-sen, Ei koerei!
O-ver e-nen zondag krijgen wij een ei
Eén ei is geen ei,
twee ei is een hal-lef ei
drie ei is een Paas-ei!

Op vrijdag 7 april bezochten de leerlingen van de Windroos locatie Groote &Voorster en verblijde vele bewoners met hun vrolijke klanken. 

Deel dit nieuwsbericht: