Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Zorggroep Solis introduceert de Zorgwijzer

Donderdag 12 maart

Dé digitale hulp bij vragen over zorg

De veranderingen in de zorg zijn een feit. De Gemeente Deventer heeft er vanaf 1 januari net als andere gemeenten veel zorgtaken bij. Daarnaast worden zaken overgeheveld naar zorgverzekeraars en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het voordeel is dat de hulp en ondersteuning vaker dichter bij huis, en op maat kan worden geregeld. Waar mensen met welke vraag naartoe moeten is echter niet voor iedereen even duidelijk. Zorggroep Solis ontvangt hierover wekelijks tientallen vragen.

De cliëntenmonitor van negen patiëntenorganisaties doen aanbevelingen voor verbeteringen op de korte termijn. Het belangrijkste aandachtspunt in deze overgangsfase is onduidelijkheid wegnemen, door mensen te informeren en vooral ook de weg te wijzen waar zij met vragen over hun persoonlijke situatie terecht kunnen. Hiermee kan onzekerheid worden verkleind.

Zorggroep Solis introduceert hiervoor de Zorgwijzer. Deze geeft voor alle inwoners van Deventer en omgeving duidelijkheid over vragen als: welke zorg kan ik krijgen, waar moet ik dan zijn, en hoe wordt deze zorg vergoedt?

De Zorgwijzer wijst de bezoeker vanaf de website van Zorggroep Solis in vijf simpele stappen de weg in de zorg in Deventer en omgeving. De zorgwijzer is een initiatief van Zorggroep Solis en biedt betrouwbare informatie over zorg en wonen voor zowel bewoners van Deventer en omgeving, als collega-zorgaanbieders en zelfs de sociale wijkteams. De zorgwijzer helpt om keuzes te maken en met de juiste persoon in contact te komen.

De Zorgwijzer start met de zeven meest voorkomende onderwerpen op het gebied van zorg en wonen. De Zorgwijzer verwijst op basis van minimale persoonlijke gegevens naar de juiste contacten. Dit kunnen zijn het sociale wijkteam, de gemeente Deventer, de zorgverzekeraar of de Wet Langdurige Zorg. De wijze van vergoedingen wordt gepresenteerd in de diensten die Zorggroep Solis of haar dochters aanbieden. Alle gegevens worden met respect voor privacy behandeld en alleen doorgegeven indien de gebruiker dat zelf via een formulier op de Zorgwijzer aangeeft.

De Zorgwijzer zal zich verder door ontwikkelen naar mate er meer informatie beschikbaar komt vanuit de verschillende instanties. Daarnaast zullen er meer onderwerpen worden aangeboden als blijkt dat daar vragen over binnenkomen. In de komende dagen zal de zorgwijzer ook geplaatst worden op de website van Solis thuiszorg en Will.

Deel dit nieuwsbericht: