Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Vermeende verspilling in de zorg

Donderdag 12 maart

Op 6 maart jl. heeft Ko Portengen, bestuurder van Zorggroep Solis, deelgenomen aan de debattafel in de uitzending van omroep Max, Tijd voor Meldpunt!.

“Wilt u meewerken aan een programma over de ouderenzorg? Wij willen transparant maken wat de mensen nu aan zorg en ondersteuning krijgen, en wat de gevolgen zijn van het (overheids)beleid op de omvang van de zorg die de mensen daadwerkelijk ontvangen?” Met deze vragen werden wij benaderd door Omroep Max. “Ja komt u maar, wij hebben niets te verbergen. Wij maken ons namelijk óók zorgen over de hoeveelheid zorg die wij in een verzorgingshuis respectievelijk in een aanleunwoning nog aan de mensen kunnen geven. En dit zal in de nabije toekomst alleen nog maar minder worden. Een goed en actueel onderwerp, gezien het feit dat ook de dementerenden zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen”, was ons welwillende antwoord.

Echter in de dagen voorafgaand aan de uitzending werd steeds duidelijker dat de uitzending zou gaan over vermeende verspillingen in verpleeghuizen van 1 miljard euro. Onderzoek dat door omroep Max zelf was uitgevoerd. "Gaande ons onderzoek is de focus van de uitzending veranderd”, zo verschoonde de omroep zich. Informatie over de gesprekspartners aan tafel kregen wij niet. Rapporten waaruit de verspillingen zouden moeten blijken konden wij helaas ook niet krijgen.

Zo werden wij onderdeel van een totaal nieuw onderwerp, waarvan wij ons allerminst herkennen in de vermeende verspillingsbedragen. Onze brancheorganisatie Actiz deelt deze bevindingen:

http://www.actiz.nl/nieuwsberichten/website/nieuws/2015/verspilling-eten-in-de-zorg-is-vooral-smullen-voor-de-media

Zorggroep Solis distantieert zich volledig van het beeld dat omroep Max heeft willen schetsen, en herkent geenszins de cijfers die genoemd zijn als vermeende verspilposten. Wij zijn blij dat onze bestuurder namens de zorgsector het beeld heeft kunnen nuanceren.

Deel dit nieuwsbericht: