Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

750 jaar Solis: week voor (buurt)bewoners op en rond PW Janssen en Spikvoorde

Dinsdag 26 september

In samenwerking met het Bureau Kunstcircuit vieren we samen met bewoners, vrijwilligers en professionals een feest van dans, theater en fotografie. Op 3 locaties van Solis is een specifiek project ontwikkeld vanuit steeds een andere kunstdiscipline, waarbij het eigen verhaal van de (buurt)bewoner(s) centraal staat. De projecten gaan over ontmoeting, herinnering, heimwee en verwondering over het hier en nu. Het derde en laatste project zal van 2-6 oktober op locatie PW Janssen plaatsvinden.

PW Janssen: Theaterparade (2-6 oktober)

De twee zingende zussen - ook wel bekend als de zingende Dahlia’s - toveren PW Janssen om tot een plaatje uit de vijftiger jaren. Bewoners kunnen dit aanvullen met hun eventuele eigen jaren ’50-spullen. Er klinkt steeds muziek, er wordt gezongen, er wordt gedanst in jaren ‘50stijl. De zussen verleiden bewoners te vertellen over toen, wat deed je, hoe kleedde je je, wat hield je bezig?

Kleding en rekwisieten uit de jaren ‘50 worden ingezet om herinneringen te doen herleven. Een heuse modeshow van jaren ‘50 kleding wordt opgezet, waarbij bewoners worden voorbereid op de catwalk. De zussen zoeken kleding voor hen uit en kleden hen om.  Aan het eind van de week is er een feest, compleet met taart en thee in een geheel jaren vijftig decor. Er zijn liedjes van de Dahlia’s,  bewoners die meezingen, een dansje maken en een modeshow geven. Ook worden enkele verhalen verteld over herinneringen uit de goede oude tijd.  En het bleef nog lang onrustig in en rond PW Janssen…
Een video-opname van het geheel zorgt voor een mooi document en herinnering.

Deel dit nieuwsbericht: