Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Goed noaberschap; samenwerking Dimence en Solis

Vrijdag 23 februari
Goed noaberschap; samenwerking Dimence en Solis

Gisteren hebben de bestuurders Van Dimence en Solis hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Ter versterking van elkaar en om nog betere, gespecialiseerde zorg te kunnen bieden. Dimence biedt specialistische ggz aan volwassenen en ouderen binnen de provincie Overijssel.

In het kader van goed naoberschap, gaan Zorggroep Solis en Dimence vanaf donderdag 22 februari 2018 samenwerken. De bestuurders, Peter Smoorenburg van Solis en Ernst Klunder van Dimence, hebben hun handtekening gezet onder een plan, dat bedoeld is om elkaar te versterken en te ondersteunen in de verlening van goede zorg aan hun cliënten.

Wat houdt deze samenwerking in?

Solis heeft in toenemende mate cliënten met psychiatrische en/of gedragsproblemen. Dimence kan specialistische GGZ ondersteuning bieden en daarmee de cliënt van Solis, maar ook de hulpverlener,  direct of indirect ondersteunen. Daardoor kunnen cliënten met psychische problemen toch blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Dimence heeft regelmatig te maken met cliënten waarbij, naast psychische problematiek, ook ouderdomsproblematiek een rol speelt. Daar ligt dan weer de expertise van Solis. Ook deze cliënten kunnen hierdoor op hun eigen vertrouwde plek blijven.

Indirecte ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het adviseren van een team over hoe om te gaan met het gedragsprobleem van een cliënt, het geven van een training of het advies van een specialist Ouderengeneeskunde.

Daarnaast willen beide organisaties elkaar “goed noaberschap” bieden. Een voorbeeld: op locaties met minimale bezetting kunnen nabijgelegen teams elkaar ondersteunen bij acute vragen. Deze hulp beschouwen Dimence en Solis als een vriendendienst.

Deel dit nieuwsbericht: