Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Samenwerkingsovereenkomst

Dinsdag 26 mei

Op donderdag 21 mei is een een belangrijke samenwerkingsovereenkomst getekend die voor een grote boost in onze kwalitatieve zorgverlening naar onze cliënten gaat zorgen.

Dit ‘Protocol Weekdoseersysteem Deventer en omstreken’ is opgesteld ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen:

  • Deventer Apothekers Vereniging (DAV)
  • Huisartsen Coöperatie Deventer en omstreken (HCDO)
  • Carinova Beter Thuis Wonen
  • Buurtzorg
  • Quintes Thuiszorg
  • Solis Thuiszorg
  • Deventer Ziekenhuis Medische Staf

Het geeft een beschrijving van de taken die uitgevoerd dienen te worden door de verschillende partijen ten behoeve van de geneesmiddeldistributie voor cliënten die in aanmerking komen voor een weekdoseersysteem. Het doel van dit protocol is om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen met betrekking tot het weekdoseersysteem. Met de beschrijving van de taken wordt gestreefd naar een optimale communicatie tussen de verschillende partijen teneinde de distributie van geneesmiddelen in een weekdoseersysteem veilig, efficiënt en doelmatig te laten functioneren.

Deel dit nieuwsbericht: