Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Omgaan met dementie: "Hulp is onmisbaar"

Donderdag 15 november
Omgaan met dementie:

Nederlanders telt momenteel 270.000 mensen met dementie, een aantal dat de komende jaren verder zal toenemen. Daarover bestaat helaas geen twijfel. De zorg voor deze mensen vindt voor een groot deel thuis plaats door mantelzorgers. Als casemanager dementie bij Solis weet Karla Hofman dat deze mantelzorg zwaar is en niet is vol te houden zonder hulp van anderen. Ze vertelt over hoe ze haar cliënten en hun mantelzorgers begeleidt bij wat zij noemt ‘het zwaarste wat je kan overkomen’.

In de zes jaar waarin Karla actief is als casemanager, heeft ze enorm veel cliënten begeleid, door heel praktisch te kijken naar wat zij nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Maar meer nog dan zij steun en toeverlaat is voor haar cliënten, is ze dat voor hun partners, die zijn aangewezen als mantelzorgers. Karla: “Voor hen kan ik – emotioneel gezien – meer betekenen dan voor mijn cliënten, omdat dementie een progressief proces is en velen na een tijdje niet eens meer weten dat ze dementie hebben. Mantelzorgers, daarentegen, hebben 24 uur per dag met bijna niets anders te maken. Zij moeten continu voor twee mensen denken, wat nog niet eens het ergste is. Want bovenop de vergeetachtigheid komt het veranderende gedrag, dat ervoor zorgt dat mantelzorgers de persoon van wie ze houden, langzaam zien verdwijnen. Dat is het zwaarste wat er is; de casemanager helpt ze met alle vragen en onzekerheden die ermee gepaard gaan.”

Trouw blijven

Ondanks de last die er rust op de schouders van mantelzorgers, vinden zij het over het algemeen lastig om hulp te zoeken. Karla: “Veel oudere echtparen hebben elkaar beloofd tot het einde voor elkaar te zorgen. Zij weten dat vaak ook beter te doen dan wij, omdat ze elkaar zo goed aanvoelen. Maar als één van de twee dementie krijgt, dan komt er een moment waarop het thuis onhoudbaar wordt en je hulp moet accepteren. Verpleegkundigen draaien een dienst van zes of acht uur en mogen daarna naar huis, maar wie thuis mantelzorger is voor iemand met dementie, rust nooit. Zij kunnen op den duur last krijgen van fysieke klachten, slapeloosheid en er uiteindelijk aan onderdoor gaan. Ook kan er sprake zijn van agressie, waarbij de cliënt de mantelzorger mishandelt. Of andersom, omdat dementie eindeloos veel geduld vergt.”

Hulp accepteren

Maar zelfs dan blijft het voor toegewijde mantelzorgers moeilijk om een grens te trekken en de zorg over te laten aan anderen. Wie daarover kan meepraten, is Gerrit Bosveld, die al lange tijd mantelzorger is voor zijn vrouw Leida – cliënt van Karla – en daarover uitgebreid vertelt in één van onze eerdere verhalen. Karla: “Gerrit is een heel zorgzame man, die enorm veel van zijn vrouw houdt. Maar een mantelzorger is op den duur geen partner meer, maar verzorger. Dan is het beter om de zorg (deels) over te laten aan anderen, zodat zij weer partner kunnen worden. Bijvoorbeeld met behulp van dagbesteding, die er enerzijds op is gericht de cliënt te activeren en anderzijds is bedoeld om de partner rust te gunnen. Ook thuiszorg, ergotherapie en fysiotherapie kunnen helpen om de situatie thuis in goede banen te leiden. Er is heel veel mogelijk. Juist daarom is het belangrijk dat mantelzorgers en cliënten terecht kunnen bij een casemanager, met wie ze in gesprek kunnen over alle mogelijkheden en alle keuzes die hiertussen gemaakt moeten worden. Daarom ben ik blij dat Solis ervoor heeft gekozen om casemanagement aan te bieden als een vast onderdeel van haar zorgverlening. Ik zie dat het zijn vruchten afwerpt.”

Deel dit nieuwsbericht: