Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Zorggroep Solis en Stichting Present ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Vrijdag 26 april
Zorggroep Solis en Stichting Present ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op dinsdag 23 april ondertekenden Peter Smoorenburg, Bestuurder van Zorggroep Solis en Frits Schutte, Bestuurslid van Stichting Present de overeenkomst op PW Janssen.

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere sociale verbanden, vrienden, buurtgenoten of gezinsleden zetten zich in. Zij zetten zich in voor een ander met een hulpvraag waarvoor het eigen netwerk ontoereikend is of wie problemen hebben op het gebied van financiën of gezondheid. In de praktijk betreft dat bijvoorbeeld ouderen, chronische zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders of dak- en thuislozen.

Een van de kernwaarden van Present is ‘Dichtbij Verbinden’. Dat past zeer goed bij het motto van Solis ‘Solis helpt’. Ook Solis bouwt aan netwerken met maatschappelijke partners en wil tegelijkertijd mensen in hun eigen omgeving met elkaar verbinden. Solis ondersteunt de inzet van vrijwilligers van Stichting Present van harte omdat dit past bij haar eigen visie en werkwijze . De  activiteiten van de vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling voor cliënten van Solis

Met de ondertekening onderstrepen beide partijen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en het belang van de vrijwillige inzet voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat kunnen sociale activiteiten zijn met of voor een groep hulpontvangers of klusgerichte activiteiten op of rond de locaties van Solis. Zij kunnen door medewerkers van Solis bij Present worden aangemeld. In 2018 was er een tiental groepen via Present bij Solis.

Het convenant is vastgesteld voor twee jaar. Stichting Present is afhankelijk van giften, sponsoring en subsidies. Daarom stelt Solis een bedrag beschikbaar aan Present Deventer.

Deel dit nieuwsbericht: