Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Solis én de wijk blij met de Provinciale gelden

Dinsdag 11 februari

De provincie Overijssel heeft aan de gemeente Deventer een bedrag van € 1.272.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Woonservicezones. Een woonservicezone is een gewone wijk, buurt of dorp, met 1 of meerdere ontmoetingsplekken. Op deze ontmoetingsplekken kunnen alle buurtbewoners terecht voor activiteiten, voorzieningen en diensten.

Voor wie dat nodig heeft, is zorg of sociaal contact dichtbij. Door de woonservicezones kunnen mensen zo lang mogelijk blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. De woonservicezones worden in Deventer in de praktijk gebracht onder de naam WijDeventer.

Plan van Aanpak

Voor de 15 woonservicezones in Deventer hebben kwartiermakers in beeld gebracht welke voorzieningen en diensten er al zijn. Kwartiermakers zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Deventer. Per zone hebben zij het aanwezige aanbod vergeleken met de vraag die er is. Hierdoor weet de gemeente nu welke ‘witte vlekken’ er zijn in de 15 zones.
De kwartiermakers hebben met deze kennis voor iedere zone een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin staat onder andere:

  • waar gaten zitten in de dienstverlening en voorzieningen;
  • waar aandacht nodig is in de openbare ruimte;
  • waar wensen liggen van bewoners.

Provinciegeld

Naar aanleiding van de plannen van aanpak is er een advies gemaakt voor B&W. Hierin is een goede afweging gemaakt tussen het beschikbare provinciegeld en de witte vlekken in de woonservicezones. Dat is gebeurd in afstemming met de verschillende programma’s vanuit de gemeente, de provincie en de samenwerkingspartners. Organisaties die als uitvoerder gaan optreden, komen in aanmerking voor een subsidie van de provincie.

Solis blij met gelden

Ook Solis heeft via de gemeente provinciale gelden toegekend gekregen. De betrokken Solis locaties zijn daar heel blij mee. Zij kunnen nu in samenwerking met hun partners in de wijk overgaan tot de uitvoering van de volgende projecten:                                  

  • Realiseren van een beweegtuin voor senioren en buurtbewoners bij Het Groote en Voorster
  • Ontwikkelen van een wandel-, beweeg- en moestuin rondom Sint Jurriën
  • Toegang tot Woon- wijkcentrum St Jurriën verbeteren
  • Realiseren van een Alzheimer/beweegtuin bij PW Janssen                   

 

 

Deel dit nieuwsbericht: