Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Toine Manders op werkbezoek

Maandag 17 februari

Lid van het Europese parlement voor de partij 50+ en adviseur van het Europese verkiezingsprogramma voor deze partij, Toine Manders, bracht zaterdag 15 februari een werkbezoek aan Woonzorgcentum Spikvoorde en InteractContour.

Tijdens dit informele bezoek waren cliënten van InteractContour (IC) en van het verzorgingshuis, alsmede een lid en voorzitter van de cliëntenraad van de locatie Spikvoorde en Margriet de Jager (wethouder gemeente Deventer) aanwezig.
Gezamenlijk werd onder het genot van een kop koffie en zelfgebakken taart door één van de cliënten van InteractContour met alle aanwezigen gesproken over actuele onderwerpen:

  • het scheiden van wonen en zorg en de effecten daarvan voor de komende jaren voor de ouderen in de gemeente Deventer
  • de gevolgen van kwetsbaarheid in de thuissituatie van zelfstandig wonende, en de beperkte mogelijkheden voor hen in de toekomst. Het verdwijnen van verzorgingshuizen en de risico’s die dit met zich meebrengt voor zowel de mensen met een Niet Aangeboren Hersenafwijking (NAH) als de ouder wordende cliënt.
  • de invloed van de veranderingen in de AWBZ, Zorgverzekeringswet en WMO op het individuele huishoudboekje en dus de betaalbaarheid van individuele zorgvrager.
  • de rol van de gemeente Deventer, de beperkingen maar ook de mogelijkheden. Het out of the box moeten denken binnen de bestaande structuren van welzijn en zorg.

Na een korte rondleiding werd tijdens de lunch een presentatie van e-learing gehouden over de pilots die op dit moment plaats vinden binnen InteractContour.

Binnen de beperkingen van het huidige nationale kabinetsbeleid en het Europese beleid moeten de mogelijkheden voor de toekomst volgens Manders worden gezocht in nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties op regionaal niveau. Ontschotting van de bestaande structuren en het ontwikkelen van digitale mogelijkheden die de zorg en dienstverlening ondersteunen en efficiënter maken zonder dat dit ten koste gaat van de sociale persoonlijke aandacht voor de zorgvrager.

Manders heeft tijdens zijn bezoek een goede indruk gekregen van de kwetsbare (jongere) ouderen in Deventer. Hij wil de ontwikkelingen, in het bijzonder de pilot’s die bij InteractContour op dit moment ontwikkeld worden, graag blijven volgen.

 

Deel dit nieuwsbericht: