Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Contacten leggen via film

Dinsdag 18 februari

Marianne Stanlein en Olaf Westra trokken de Deventer wijk Zandweerd in om korte films te maken van en met bewoners. Doel ervan was onder meer om mensen met elkaar in contact te brengen en hun zelfbeeld te versterken. Welkome doelstellingen nu de overheid erop aandringt dat mensen meer de eigen regie over hun leven voeren.

Zorgverleners en maatschappelijke organisaties kunnen zich aan de hand van dit project beraden op hun rol en hun onderlinge samenwerking.

Marianne Stanlein was eerder voorzitter van een ouderenorganisatie. ‘Toen zag ik al aansluitingsproblemen tussen jong en oud. Ik heb geprobeerd om die aansluiting tot stand te brengen door jongeren uitleg te laten geven aan ouderen over het gebruik van mobiele telefoons en computers. En dat werkte. Hier in Deventer merkte ik dat dergelijke problemen zich ook dichter bij huis voordeden, bijvoorbeeld in de wijk Zandweerd. Op een symposium zag ik een film over dit onderwerp. Die vorm leek me erg geschikt. Ik ging op zoek naar een filmmaker en kwam bij Olaf terecht.’

Olaf Westra is regisseur, opnameleider en nationaal mediacoach. ‘Toen Marianne mij vroeg om aan dit project mee te werken, hoefde ik niet lang na te denken. Ik ben geboren in Deventer en woon er sinds twee jaar weer, met veel plezier. De manier van werken die Marianne voorstelde leek mij heel goed om contacten in de buurt tot stand te brengen.’

Project

Olaf en Marianne schreven een projectplan en stapten ermee naar de gemeente, welzijnsorganisaties en Zorggroep Solis. Dat leidde tot een subsidie waarmee ze aan hun project konden beginnen.
Marianne: ‘Eerst moesten we in kaart brengen wat er zoal speelde in Zandweerd. Daartoe trokken we de wijk in en voerden we een stuk of zestig heel verschillende gesprekken. Mensen wilden veel vertellen, genoten van de aandacht. In die gesprekken tastten we af of het mogelijk was om zaken visueel te maken. Of mensen bereid waren voor de filmcamera te praten. Bij diverse mensen lukte dat.’
Olaf: ‘We zagen veel eenzaamheid in de wijk, vooral bij oudere alleenstaande vrouwen. Op zich konden die vrouwen zich goed redden maar toch zagen ze het aantal contacten verschralen en misten ze bijvoorbeeld bijeenkomsten doordat ze geen vervoer hadden of ’s avonds niet meer naar buiten wilden. Met de films wilden we verbanden leggen tussen bewoners, om dat isolement te doorbreken.’
Marianne: ‘Na filmopnamen zag we mensen opbloeien, kregen ze meer contacten in de wijk. De film kan dus mensen verbinden. We lieten mensen elkaar interviewen. In de eerste film gaat Jozef Brockotter op bezoek bij mevrouw Van der Waarde. Hij praat met haar en stelt haar voor om samen naar een Sinterklaasfeest te gaan. Prachtig om te zien hoe ze daar beiden van genieten. Het werkt dus echt.’

Samenhang

Olaf: ‘Ons doel is dat mensen daarna die contacten blijven onderhouden. Die wil is er wel, dat zagen we ook in de wijk. Mensen delen bijvoorbeeld een krant, of een Turkse man brengt iedere dag een pannetje eten naar zijn zieke buurvrouw. Er zijn mensen die bij anderen een beetje klussen, of kinderen die zwaaien als ze langslopen. Dat draagt allemaal bij aan de samenhang in de wijk.’ 
Hoe komt het dat Marianne en Olaf zo veel los kregen uit de bewoners van Zandweerd? Marianne: ‘Wij hebben er heel uitgebreid de tijd voor genomen en die tijd hebben de meeste vertegenwoordigers van organisaties niet. Het kortste gesprek duurde anderhalf uur, het langste vier uur. Bovendien kwamen wij op persoonlijke titel langs. En we voerden de gesprekken één op één, dat scheelt ook. Organisaties kunnen die signalen oppakken en ermee aan het werk gaan.’

Vervolg

Na de eerste korte film volgen er meer. Het is de bedoeling dat de films deze zomer in première gaan in Zandweerd. Alle bewoners worden dan uitgenodigd om die première bij te wonen. Olaf: ‘Onze volgende stap is dat de wijkbewoners zelf verder gaan met dit project. Er kan bijvoorbeeld een buurtredactie ontstaan die van tijd tot tijd films maakt in en over de wijk en zijn bewoners. Die films kunnen ze op een eigen website zetten, of op een Facebookpagina. Het draagt allemaal bij aan het leggen en onderhouden van contacten.’

Deel dit nieuwsbericht: