Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Erfrecht, lastig?

Maandag 31 maart

Elke ouder van een zoon/dochter met een (verstandelijke) beperking komt op een gegeven moment voor de vraag te staan: hoe kunnen de belangen van mijn kind het beste behartigd worden; ook als wij er niet meer zijn?
Dit gaat niet zo vanzelfsprekend als bij andere kinderen uit een gezin. De ouders krijgen te maken met allerlei speciale regels, wetten, voorzieningen en instellingen.

Natuurlijk wil je, ook na overlijden, je kind in de best mogelijke omstandigheden laten leven. Daarom is het belangrijk erbij stil te staan wat het overlijden van ouders, juridisch gezien, betekent voor iemand met een beperking.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op vragen over wetgeving met betrekking tot erfrecht en de mogelijkheid om speciale regelingen te treffen voor een zoon of dochter met een beperking. Vragen, zoals:

  • wat gebeurt er met de erfenis als je niets regelt?
  • wat kun je voor je kind met een beperking in een testament regelen?

Er wordt ook kort ingegaan op curatele, bewindvoering en mentorschap.
Wilt u hier graag meer over weten, kom dan naar onze informatieavond op dinsdag 22  april.
Wanneer: dinsdag 22 april.

Waar: Wijkwinkel Colmschate, Flora 259, Deventer
Tijd : 19.30 – 21 30 uur
Toegang: gratis

Aanmelden: www.wijkwinkeldeventer.nl (agenda) of telefoon (0570) 675 700.

De avond wordt georganiseerd door Wijkwinkel en MEE IJsseloevers, in afstemming met het Overijssel Platform VG en verzorgd door de heer Kuipers van notariskantoor Smalbraak te Deventer.

Deel dit nieuwsbericht: