Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Muzikaal samenwerkingsverband

Vrijdag 18 december

Door alle bezuinigingen in de zorg hebben veel zorgorganisaties moeten schrappen in het aanbod aan extra faciliteiten en activiteiten. Zo is het helaas ook bij Zorggroep Solis gegaan. Waar het voorheen nog mogelijk was om leuke activiteiten en uitjes te organiseren voor de bewoners is het aanbod flink verminderd. Zorggroep Solis en Muziekhuis Deventer hebben echter de handen ineen geslagen

Vanaf januari 2016 gaan beide partijen een samenwerking aan die weer meer ‘muziek’ in het leven van onze ouderen brengt. 
Jantina Oplaat (33), coördinator Informele Zorg bij Zorggroep Solis benaderde Iris van de Kamp (44) van het Muziekhuis Deventer om eens te kijken of er mogelijkheden voor een samenwerking lagen. Iris, de beheerder van het Muziekhuis, zag hier ook mogelijkheden, de gemeente Deventer wilde het plan financieren en zo geschiedde. 

Vier onderdelen: ten eerste Concertmaatjes

De samenwerking bestaat uit vier onderdelen. De eerste wordt ook wel ‘concertmaatjes’ genoemd. Ouderen hebben niet altijd meer de mogelijkheid om zelf een concert te bezoeken. "Wij willen mensen die bijvoorbeeld van klassieke muziek houden maar alleen die stap niet (meer) kunnen zetten, koppelen aan mensen van het Muziekhuis die over het algemeen regelmatig naar een concert gaan. Zij zijn redelijk eenvoudig te benaderen’’, legt Iris van de Kamp uit. “Het spreekt voor zich dat deze mensen zich vervolgens behalve het gezamenlijke bezoek aan het concert ook ontfermen over onze bewoners in de zin van ophalen en wegbrengen’’, vult Oplaat aan.

Kinderconcert

Daarnaast wordt het kinderconcert in het leven geroepen. Het Muziekhuis gaat een leerlingenconcert ontwikkelen waar kinderen uit verschillende lespraktijken aan mee kunnen doen. Na een aantal repetities in het voorjaar gaan we samen ‘on tour’ langs de vijf locaties van Solis. ,,Voor kinderen is het spannend, maar tegelijkertijd ook leerzaam om een concert te houden bij de ouderen. Een win-winsituatie dus.’’

Meezingkoren

Daarnaast treden meezingkoren twee keer per jaar op elke locatie op. Doordat de zestien docenten en leerlingen van het Muziekhuis Deventer vooral Oud Hollandse liedjes zingen, kunnen ouderen ‘relatief gemakkelijk meezingen’.

Repetities op locatie

En tenslotte worden repetities verplaatst. Eens in de zoveel tijd zullen de repetities van koren verplaatst worden naar een van de locaties van Solis. De bewoners zijn dan van harte welkom om mee te luisteren en gezellig een kopje koffie te drinken.

Voor meer informatie neemt u contact op met Iris van de Kamp via info@muziekhuisdeventer.nl of 06 4721 4907, of met Jantina Oplaat via jantina.oplaat@zorggroepsolis.nl of via 06 3418 9032. 

Deel dit nieuwsbericht: