Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Café Doodgewoon 20 mei

Woensdag 7 mei

Café Doodgewoon is een initiatief van Palliatief Netwerk Salland en het Steunpunt Mantelzorg. In de regio Deventer worden de bijenkomsten gehouden in Brasserie de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a te Schalkhaar. Zo ook op dinsdag 20 mei om 19.30 uur en die avond is dokter Wisselink gastspreker over de rol van de huisarts.

Vanaf 19.00 uur bent u welkom in de brasserie, want dan staat de thee en de koffie klaar.

Rol huisarts

De huisarts speelt een centrale rol als iemand ongeneeslijk ziek is. In deze moeilijke periode is het fijn om te weten wat de huisarts  nog meer kan betekenen voor de patiënt en zijn naasten.  Is er bijvoorbeeld  contact met de medisch specialist? Met welke andere disciplines werkt hij nog meer samen?  Wat verwacht men van de huisarts als een patiënt thuis wil sterven?
Hierover zullen we deze avond met elkaar in gesprek gaan, tevens is er de gelegenheid tot napraten.
Spreker is Dr. Herman Wisselink, huisarts te Deventer.

Wat is Café Doodgewoon?

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Salland waar lotgenoten met hun familie en vrienden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Er zijn altijd professionele zorgverleners aanwezig om vragen te beantwoorden. Café ‘Doodgewoon’ wordt 5x per jaar georganiseerd op de derde dinsdag van de maand.

Meer informatie

Een ongeneeslijke ziekte verandert het leven van degene die dit treft maar ook het leven van iedereen in de naaste omgeving. Dit brengt niet alleen gevoelens van verslagenheid, angst, boosheid, verdriet en grote onzekerheid met zich mee, maar roept ook veel vragen op. Informatie is hierbij van groot belang.  Website:  www.pnsalland.nl, telefoon: 06 221 874 43

Programma 2014

16 september: De notaris
18 november: Marinus van der Berg

Deel dit nieuwsbericht: