Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

DOET krijgt een vervolg in 2016!

Woensdag 3 februari

DOET is een beweegprogramma voor mensen van 65 jaar en ouder die thuis wonen, zelfstandig kunnen lopen (eventueel met stok of rollator) en last krijgen van hun geheugen. Bijvoorbeeld het vergeten van afspraken, niet op woorden komen, dingen door elkaar halen, etc. 

Wat houdt DOET 2016 in?

DOET is een leefstijlprogramma voor mensen die thuis wonen en geheugenproblemen of de diagnose dementie hebben. Het programma duurt een half jaar (26 weken) waarin u drie keer per week gaat bewegen en waarbij u informatie krijgt over gezonde voeding door een diëtist. In 2016 willen we vier groepen van 6 – 8 personen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan DOET.
Voordat het programma begint, komt een casemanager bij u thuis om een vragenlijst en een test af te nemen. Zo kunnen we kijken of DOET inderdaad geschikt is voor u. Daarna volgt een screening met een fysiotherapeut en worden er testjes af genomen. Zo wordt gekeken of u fysiek in staat bent om deel te nemen en kan bijgehouden worden wat DOET met u doet.
Als de intake en screening goed verlopen, kunt u meedoen aan DOET 2016.
Deelnemers komen twee keer per week met een groep bij elkaar om te bewegen; 1 keer in een oefenzaal en 1 keer in het bos. Zij kunnen gebruik maken van personenvervoer van Zorggroep Solis om naar deze bijeenkomsten te komen.
Het programma ziet er als volgt uit:

Groep 1
Maandag: bostraining van 10.30 tot 11.30 uur. 
Donderdag: van 10.30 – 11.30 uur het oefenprogramma onder leiding van een fysiotherapeut bij svHelios.

Groep 2
Maandag: bostraining van 11.30 tot 12.30 uur. 
Donderdag: van 11.30 – 12.30 uur het oefenprogramma onder leiding van een fysiotherapeut bij svHelios.

Groep 3
Dinsdag: bostraining van 10.30 tot 11.30 uur. 
Vrijdag: van 10.30 – 11.30 uur het oefenprogramma onder leiding van een fysiotherapeut bij het Borgelerbad.

Groep 4
Dinsdag: bostraining van 11.30 tot 12.30 uur. 
Vrijdag: van 11.30 – 12.30 uur het oefenprogramma onder leiding van een fysiotherapeut bij het Borgelerbad.

Tot slot oefent iedere deelnemer aan DOET één dag in de week thuis. Een fysiotherapeut bezoekt de deelnemers thuis en legt de oefeningen uit. Het is belangrijk dat deze oefeningen samen met iemand (bijvoorbeeld een naaste of vrijwilliger) uitgevoerd worden. 

Wanneer start DOET 2016?

In Februari en begin Maart 2016 vinden de intakes plaats. De screening volgt in maart na de intake. Het programma van DOET start de eerste week van April 2016 en eindigt eind September 2016.

Kosten DOET 2016

Voor deelname aan DOET 2016 vragen wij een maandelijkse bijdrage van Euro 15,-.

Behandelingen die u ontvangt buiten het beweegprogramma om, zijn voor eigen rekening en vallen niet binnen de Euro 15,-. In het programma zijn maximaal 26 bijeenkomsten met de oefengroep, 26 bostrainingen, maximaal 4 huisbezoeken en maximaal 2 informatiebijeenkomsten (met daarin informatie over voeding) in het kader van dit programma opgenomen. 

Onderzoek en DOET 2016

We willen graag wat dingen meten tijdens DOET 2016 zodat wij beter weten wat het resultaat van het programma is. 
U kunt daarbij denken aan het testen van onder andere kracht, uithoudingsvermogen en balans. Daarnaast vragen wij deelnemers om enkele vragenlijsten in te vullen met vragen over bijvoorbeeld kwaliteit van leven, tevredenheid over het programma en het geheugen. 
Deze metingen willen we in totaal 5 keer uitvoeren. Aan het begin van het programma en daarna iedere 3 maanden. Wij meten ook nog twee keer na afloop van het programma.

Partner/naaste en DOET 2016

DOET is speciaal voor mensen met geheugenproblemen. Dat wil echter niet zeggen dat partners/naasten niet welkom zijn. Partners/naasten mogen een keer meedoen met een bostraining. Deelname aan de oefengroep is voor partners/naasten niet mogelijk, maar kijken wel. 
Graag stellen wij partners/naasten ook vragen over het programma. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de informatiebijeenkomsten.

Vragen of aanmelden

Heeft u vragen over DOET 2016 of wilt u zich aanmelden?
Neemt u dan contact op met cliëntbemiddeling. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer (0570) 698 298 of stuur een email naar beweegprogrammaDOET@zorggroepsolis.nl. 

Deel dit nieuwsbericht: