Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Solis thuiszorg: cliëntgericht met brede achtervang

Dinsdag 24 juni

Ouderen die thuiszorg afnemen bij Solis thuiszorg zijn verzekerd van uitstekende ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Maar Solis thuiszorg biedt meer. Laura van Sluijs, manager Thuiszorg bij Solis thuiszorg: “Mensen vinden bij ons een goede combinatie van klantgeoriënteerde kleinschaligheid en het vangnet van een grote organisatie.”

Solis thuiszorg is de nieuwe naam van de ‘thuiszorgtak’ van Zorggroep Solis. Laura: “Ooit begon de organisatie in het Veluwse Emst. Daar duidt de naam op: Veluwse Thuiszorg Emst, afgekort tot Vte. Behalve thuiszorg leverde Vte ook kraamzorg en kinderzorg. Inmiddels zijn we met deze diensten actief in de stad Deventer en in de Stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn, Deventer. We wilden een nieuwe naam en dat werd Solis thuiszorg.”

Uniek

Wat onderscheidt Solis thuiszorg van andere thuiszorgaanbieders? Laura: “Het kleinschalige karakter. De lijnen zijn kort, thuiszorgmedewerkers bouwen een band op met hun cliënten. Wat uniek is bij Solis thuiszorg, is de achtervang van de hele organisatie. Zorggroep Solis is een zorgaanbieder met een aantal woonzorgcentra, een paramedische tak en een hospice, om maar wat dimensies te noemen. We bieden zorg van de wieg tot het graf. Die hele organisatie staat achter de thuiszorgmedewerker. Binnen de thuiszorg hebben we voldoende gekwalificeerde medewerkers om alle vormen van zorg te kunnen bieden. Wanneer het toch te specialistisch wordt op verpleegkundig vlak, staat dag en nacht een gespecialiseerd team klaar: het Specialistisch Verpleegkundig Team (SVT). De verpleegkundigen van het VST kunnen bijvoorbeeld palliatieve zorg en wondzorg verlenen. Ze zijn speciaal opgeleid om bijzondere verpleegkundige handelingen te verrichten en zijn alle dagen van de week bereikbaar, dus ook ‘s nachts. Dat is een prettig idee voor wie aanklopt bij Solis thuiszorg.”

St Jurriën

In de wijk Zandweerd in Deventer is eenzaamheid een groeiend probleem, terwijl voorzieningen als een centrum voor welzijn en gezondheid ontbraken. Laura: “We hadden ervaring opgedaan met het project Zichtbare Schakels in de Zandweerd en in de Rivierenwijk. Die Zichtbare Schakel was een wijkverpleegkundige die zichtbaar aanwezig was in de wijk en gemakkelijk benaderbaar voor iedereen. Ze ging op huisbezoek bij cliënten met mogelijke vragen. Zonder indicatie. Natuurlijk had ze goede contacten met huisartsen en andere zorg- en hulpverleners. In beide wijken was dat een geslaagd project, dus wilden we dat verder vormgeven vanuit St Jurriën. Er wonen nu ongeveer tachtig ouderen in St Jurriën die woonruimte huren en gericht zorg afnemen van Solis thuiszorg. St Jurriën fungeert nu als het centrale punt in de wijk. Allerlei organisaties en instellingen vinden daar een plaats voor hun activiteiten. St Jurriën is voor eigen bewoners én buurtbewoners een inloophuis geworden. Ze drinken er koffie, gebruiken maaltijden en doen allerlei activiteiten. Kortom: St Jurriën is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Bovendien zijn deze mensen nu in beeld bij Solis en kunnen medewerkers vormen van zorg aanbieden als dat nodig is. Er is dus sprake van twee richtingen: Solismedewerkers gaan vanuit St Jurriën de wijk in, wijkbewoners - vooral ouderen - komen naar St Jurriën toe voor contacten en vormen van zorg.”

Wijkteams

De begeleiding van ouderen is vanaf volgend jaar een taak van de gemeente. De bekostiging van die zorg verschuift namelijk van de AWBZ naar de Wmo. Om dat in goede banen te leiden, heeft de gemeente Deventer wijkteams ingericht. Zorggroep Solis was betrokken bij het voortraject en participeert nu door in dat team een buurtcoach te leveren.

Laura: “Buurtcoach is een nieuwe naam voor wat eerst de Zichtbare Schakel was. Het eerste wijkteam begint in de wijk Keizerslanden, daarna volgen andere wijken. Medewerkers van het sociaal wijkteam bewegen zich door de buurt, ze kennen die buurt en de bewoners en zijn in staat op tijd maatregelen te treffen. Daar gaat dus een preventieve werking vanuit, als ze buurtbewoners tijdig doorverwijzen naar de eerste lijn. De buurtcoach is onafhankelijk, houdt vooral het belang van de cliënt in het oog. Maar doorverwijzen naar Solis thuiszorg is natuurlijk een goede mogelijkheid.”

Meer informatie is te vinden op www.solisthuiszorg.nl

Schrijf nu vast in voor de digitale nieuwsbrief en maak kans op € 50,-!

Vanaf augustus zal er een maandelijkse digitale nieuwsbrief verschijnen met actualiteiten, een blog, ervaringsverhalen, workshops, een vraag & antwoordrubriek en nog veel meer. Meldt u aan vóór 15 augustus. Onder alle inschrijvingen voor die datum verloten wij een VVV-bon ter waarde van € 50,-!

Solis thuiszorg is er voor:

• huishoudelijke hulp
• persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg of nachtzorg
• palliatieve zorg thuis
• thuiszorg met een ZZP-indicatie
• personenalarmering
• vragen over vergeetachtigheid of dementie
• hulp via de buurtcoach

Deel dit nieuwsbericht: