Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Wat doet Zorggroep Solis tegen ouderenmishandeling/cliëntmishandeling?

Donderdag 26 juni

“Ik kom alleen op bezoek als u mijn reiskosten betaalt.” Dat klinkt niet als een warme, liefdevolle opmerking van een zoon van wie de moeder in een verpleeghuis woont.  Maar “Moeder, zal ik uw boodschappen even doen?” hoeft ook niet per definitie een teken van moederliefde te zijn. Onlangs werd door de winkeldame gesignaleerd dat de rekeningen van mevrouw Everts, ineens stukken hoger dan normaal waren. Is dit nu ouderenmishandeling? Kun je nu spreken van misbruik maken van iemands afhankelijkheid?

Vele verschijningsvormen

Ouderenmishandeling/cliëntmishandeling kent veel verschijningsvormen. We onderscheiden lichamelijke mishandeling, zoals slaan,knijpen, maar ook het te weinig of te veel  geven van medicatie. Onder psychische mishandeling verstaan we bijvoorbeeld verwaarlozen, dwingen, kleineren, treiteren of beledigen. Bij financiële uitbuiting kan het gaan om bovenstaand voorbeeld of om diefstal van geld of waardevolle spullen, of gedwongen testamentverandering. Seksueel misbruik betreft het overschrijden van grenzen, intimidatie of gedwongen handelingen. De vijfde vorm van mishandeling betreft het schenden van rechten. Dan is er sprake van inperkingen van het recht op vrijheid, privacy of zelfbeschikking. Bovengenoemde soorten komen vaak naast elkaar voor. En het gebeurt vaker dan we denken. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20 ouderen te maken krijgt met een vorm van mishandeling.

Wet

Op 1 juli 2013 trad de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Per 1 januari 2014 moet in iedere zorginstelling een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling aangesteld zijn.

Maar daarmee is het probleem nog niet uit de wereld, het is slechts een begin van een oplossing.

Belangrijk is dat alle betrokkenen (cliënten, familieleden, verzorgenden, medisch personeel) hun ogen en oren openhouden om signalen op te vangen. Denk aan blauwe plekken of veranderingen in de persoonlijke sfeer, zoals schulden of vermiste spullen. Ook bij zorgverleners kunnen signalen zichtbaar zijn: stress, verkeerde bejegening of respectloos gedrag.

Wie vermoedens heeft van misstanden op dit gebied, is verplicht contact op te nemen met een van de twee aandachtsfunctionarissen van Zorggroep Solis. In goed overleg wordt dan bekeken welke stappen gezet moeten worden. Belangrijk is dat bewoners zich gesteund en gehoord voelen bij signalen van mishandeling. En ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om vermoedens uit te spreken, zonder dat we meteen een heksenjacht ontketenen. En dat kan in vertrouwen bij de aandachtsfunctionaris.

Functionarissen

Pita Lugthart, Maatschappelijk werker, Tel.: (0570) 698 200
Marti Doeleman, Wijkverpleegkundige Solis Thuiszorg, Tel.: (0570) 685 899

Deel dit nieuwsbericht: