Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Leren bij Solis

Scholings- en doorgroeimogelijkheden
Bij Solis zetten we alles op alles om onze cliënten met de beste zorg te omringen. Onze medewerkers zijn hierin onmisbaar. Daarom kan je bij ons rekenen op goede scholings- en doorgroeimogelijkheden.

Leren doen we samen, bij voorkeur op de werkplek
Wij willen dat jij je werk met plezier en vakmanschap uitvoert. Dat betekent dat het van belang is dat je onder de juiste omstandigheden je vak kan uitvoeren, en dat je ‘bij blijft’. Het leren van en met elkaar speelt daarin een grote rol en dat gebeurt vaak op de werkvloer. Daarnaast bieden we leeractiviteiten aan in de leslokalen en verwachten we ook dat je zelf initiatief neem om je kennis op peil te houden.

Opleidingsmogelijkheden eigen medewerkers
Wanneer je gediplomeerd je functie vervult, houdt het leren en ontwikkelen niet op. Solis biedt veel opleidingsmogelijkheden aan onze medewerkers, zoals bijvoorbeeld trainingen, cursussen, coaching of leren via het Solis Leerplein. Alle medewerkers en leerlingen hebben toegang tot dit Leerplein. Enerzijds is dit een administratief systeem: al jouw gevolgde en te volgen opleidingen staan hierin geregistreerd. Maar belangrijker nog: het omvat ruim 150 e-learningmodules die 24/7 allemaal voor jou beschikbaar zijn. Vaak worden scholingen gecombineerd aangeboden: je start met theorie vanuit de e-learning en vervolgens leer je de vaardigheden in een training.

Leerlingen / studenten
Solis is een erkend leerbedrijf. We bieden BBL-opleidingsplaatsen aan voor mbo-VIG, mbo-VP en duale trajecten hbo-V. De lessen worden gevolgd op het ROC of bij een hbo-instelling, de praktijk vindt plaats op de werkvloer. Het uitgangspunt is dat je breed opgeleid wordt, d.w.z. met diverse doelgroepen leert werken. Kijk voor actuele vacatures op de website.
Daarnaast biedt Solis op wo-niveau opleidingsplaatsen aan voor GZ-psycholoog en specialist ouderengeneeskunde.

Stages
De stages die Solis biedt zijn beroepsoriënterend en beroepsopleidend. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een afstudeerstage of maatschappelijke stage die in duur en doelstelling variëren.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Voor vrijwilligers en mantelzorgers worden themabijeenkomsten georganiseerd. Via de vrijwilligers coördinator of via de locatie waar mantelzorg verleend wordt, is informatie beschikbaar over het aanbod. 

Meer informatie
Heb je een vraag over het volgen van een opleiding of een bij- of nascholing? Wil je meer weten over stageplaatsen of over leren en ontwikkelen binnen Solis? De afdeling Opleidingen staat voor je klaar.