Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Profielschets voor de Cliëntenraden van Solis

Doel: een profielschets is een handig instrument om na te gaan hoe de kandidaat past binnen de samenstelling van de cliëntenraad. Het profiel is een hulpmiddel om tot een goede afweging te komen.

Doelstelling cliëntenraad

Het doel van cliëntmedezeggenschap bij Solis is om vanuit het perspectief van de cliënt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg in de woonzorg-/behandelcentra en in de thuiszorg. Daarbij is in elk geval aandacht voor:
- veiligheid;
- vertrouwen;
- bejegening;
- continuïteit van de zorg en borging van de afspraken;
- zinvolle dagbesteding.

De medezeggenschap staat:
- zo dicht mogelijk bij de cliënt;
- zo dicht mogelijk bij de verantwoordelijke manager.

Basis voor goede cliëntmedezeggenschap:
- oog hebben voor een optimale samenwerking. Zien hoe je als team de creativiteit van ieder kunt inzetten;
- weten hoe je moet samenwerken, in de raad maar ook daarbuiten (vooral ook met de mensen voor wie je het doet);
- gestructureerd zijn, dus de lijn erin houden (vanuit overzicht steeds weten waar je staat en hoe je verder gaat, maar ook aandacht voor secretariële/administratieve zaken);
- de energie erin houden, dus waar dat kan ook snelle acties willen ondernemen voor snelle resultaten die energie geven.

Taken van de cliëntenraad

De cliëntenraad is een orgaan dat is ingesteld om (namens) cliënten meer invloed te geven op het beleid. Onderwerpen en taken waar de cliëntenraad zich op richt zijn:
- cliëntparticipatie;
- communicatie naar cliënten;
- kwaliteit van de zorgverlening bewaken.

Van een cliëntenraadslid wordt het volgende verwacht:
- aanwezig zijn bij de vergaderingen, de vergaderingen voorbereiden en de poststukken lezen, adviesaanvragen voorbereiden en bespreken in de vergadering;
- wekelijks de e-mail lezen en als het nodig is hierop zo snel mogelijk op reageren;
- alle reglementen van de cliëntenraden van Solis doorlezen;
- aanwezig zijn bij de themabijeenkomsten 2x per jaar.

Vaardigheden en bijdrage voor alle leden van de cliëntenraad:
- het belang van de cliënt vooropstellen;
- betrokken zijn bij de zorg van de cliënten: in de wijk en in het woonzorg/behandelcentrum;
- onderscheid kunnen maken tussen cliëntbelang en het belang van de zorggroep;
- onderscheid kunnen maken tussen het persoonlijk belang en het belang van de cliënten in het algemeen;
- kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
- kunnen samenwerken in teamverband;
- goed kunnen luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol optreden;
- kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
- voorkeur: op de hoogte zijn van de Wet medezeggenschap cliëntenraden (WMCZ).

Word je hier enthousiast van en wil jij voor oma spreken, dan zijn wij op zoek naar jou!