Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Solis kwaliteitsplan 2020

We hebben het kwaliteitsplan voor 2020 in een overzichtelijke infographic verwerkt. Bekijk 'm hier.

Kwaliteit

Zorggroep Solis besteedt veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Binnen Solis wordt de kwaliteit onder andere op de volgende manieren bewaakt:

  • interne audits (toetsing)
  • cliënttevredenheidsonderzoek|
  • via een kwaliteitssysteem
  • ISO 9001 certificaat

Lees hier het kwaliteitsverslag 2018

PDL-certificaat

Solis is PDL-gecertificeerd en wordt door alle medewerkers toegepast. PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. Passiviteit is een verzamelnaam die staat voor alle - voor ons zo gewone - lichamelijke bewegingen die de bewoner niet meer zelf kan. De PDL-methode verbetert de kwaliteit van leven van de cliënt en geeft een veilig en comfortabel gevoel.

Klanttevredenheidsonderzoek (CQ)

De klanttevredenheid wordt gemonitord door Zorgkaart Nederland, de patiëntenfederatie. U vindt de resultaten op hun website: www.zorgkaartnederland.nl.

Aandachtsfunctionaris

Wie vermoedens heeft van huiselijk geweld of mishandeling, kan contact opnemen met een van onze aandachtsfunctionarissen. U kunt uw vermoedens in vertrouwen bij de aandachtsfunctionaris kwijt. In gezamenlijk overleg wordt vervolgens gekeken wat eventuele te zetten stappen zijn.

Gerrie Grolleman, verpleegkundige
Colette Eradus, algemeen maatschappelijk werk
Telefoon: (0570) 698 200

Onderzoekscommissie

Binnen Solis wordt veel onderzoek verricht om de kwaliteit van ouderenzorg te verbeteren. Om deze onderzoeksprojecten te coördineren, te stroomlijnen en te borgen is er een onderzoekscommissie aangesteld. De commissie onderhoudt ook contacten met netwerken op het gebied van patiëntenonderzoek, zoals UNO VUmc. De onderzoekscommissie bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een paramedicus en een afdelingshoofd van Solis.

Ontevreden?

Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk op u af te stemmen. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris van Solis. 

Xenia Reijmers-Marten, klachtenfunctionaris
Postbus 5014
7400 GC Deventer
Telefoon: (0570) 698 200
E-mail: Xenia.Reijmers@zorggroepsolis.nl

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van onze klachtenfunctionaris. 
Meer informatie kunt u vinden in de klachtenregeling of de informatie afhandeling klachten van Solis.