Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Solis kwaliteitsplan 2019

Lees hier ons kwaliteitsplan 2019


Rapportage Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Zorggroep Solis heeft er voor gekozen om het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van toepassing te verklaren op de gehele organisatie. Deze gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de gehele organisatie met uitzondering van die over de kwalificatieniveaus.

Zorggroep Solis heeft per mei 2017 1001 medewerkers in dienst (555 fte). Hiervan heeft 85% een arbeidscontract onbepaalde tijd. In de directe zorgverlening is de verdeling in (kwalificatie) niveaus als volgt:

Op niveau 1 zijn 6 medewerkers bij de Zorggroep werkzaam
Op niveau 2 betreft het 102 medewerkers;
Op niveau 3 hebben wij 259 medewerkers en 18 leerlingen;
Op niveau 4 betreft 78 medewerkers en 12 leerlingen en
op niveau 5 26 medewerkers en 9 leerlingen
Alle vrijwilligers die verbonden zijn aan de zorggroep hebben intern een introductiecursus gevolgd.
 
Het ziekteverzuim voor de Zorggroep bedraagt 8,1 % over de eerste vijf maanden van 2017.
Er zijn in diezelfde periode 71 personen in dienst getreden en 63 hebben Zorggroep Solis verlaten. Het verloopcijfer bedraagt 6,3 %.
 
De ratio personele kosten/opbrengsten is 74,6 %. Hierbij zijn in de kosten alle personeel gerelateerde kosten meegenomen en de opbrengsten betreffen het wettelijke budget incluis kapitaalslasten.
 
Peter Smoorenburg
Bestuurder

Kwaliteit

Zorggroep Solis besteedt veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Binnen Solis wordt de kwaliteit onder andere op de volgende manieren bewaakt:

  • interne audits (toetsing)
  • cliënttevredenheidsonderzoek|
  • via een kwaliteitssysteem.
  • Zorggroep Solis is in het bezit van het HKZ-kwaliteitskeurmerk.

Lees hier het kwaliteitsverslag 2018

PDL-certificaat

Solis is PDL-gecertificeerd en wordt door alle medewerkers toegepast. PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. Passiviteit is een verzamelnaam die staat voor alle - voor ons zo gewone - lichamelijke bewegingen die de bewoner niet meer zelf kan. De PDL-methode verbetert de kwaliteit van leven van de cliënt en geeft een veilig en comfortabel gevoel.

Klanttevredenheidsonderzoek (CQ)

Eens per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cliënten van Solis. Aan de cliënten is gevraagd om middels een cijfer een totaaloordeel te geven over Solis en over de zorgverleners van Solis.
De cijfers over de afgelopen 2 jaar zijn als volgt:

Locatie

Soort zorg

Cijfer voor verz/verpl/zorgmedew

Cijfer voor de organisatie

    

Groote & Voorster

Psychogeriatrie

8.0

7.6

 

Somatiek 

7.9

8.1

 

Wijkzorg/Thuiszorg

8.1

8.2

    

PW Janssen

Psychogeriatrie

8.0

7.6

 

Somatiek

7.9

7.3

 

 

 

 

De Bloemendal

Somatiek

8.3

8.0

 

Wijkzorg/Thuiszorg

8.0

7.2

 

 

 

 

Spikvoorde

Somatiek

8.0

8.0

    

Thuiszorg regulier

Wijkzorg/Thuiszorg

8.1

7.8

 

 

 

 

Solis totaal

Psychogeriatrie

8.0

7.6

 

Somatiek

8.0

7.9

 

Thuiszorg

8.1

7.6

CQ uitgevoerd door onderzoeksburo Facit
Wilt u meer informatie of het rapport opvragen? Dit kan via het bestuurssecretariaat van Solis, tel. (0570) 685 853.
De onderzoeksresultaten worden doorgestuurd naar www.zorgvoorkwaliteit.com en via een landelijke berekening vervolgens gepubliceerd op www.kiesbeter.nl.

Nieuwe cijfers worden begin februari 2018 verwacht.

Aandachtfunctionaris

Wie vermoedens heeft van misstanden op het gebied van huiselijk geweld en mishandeling, is verplicht contact op te nemen met een van de twee aandachtfunctionarissen van Zorggroep Solis. U kunt uw vermoedens in vertrouwen bij de aandachtfunctionaris kwijt. In gezamenlijk overleg wordt vervolgens gekeken wat eventuele te zetten stappen zijn.
Marti Doeleman, Wijkverpleegkundige, tel.: (0570) 698 298 en Colette Eradus, Algemeen Maatschappelijk Werk, tel.: (0570) 698 200.

Onderzoekscommissie

Binnen Solis wordt veel onderzoek verricht om de kwaliteit van ouderenzorg te verbeteren. Om deze onderzoeksprojecten te coördineren, te stroomlijnen en te borgen is er een onderzoekscommissie aangesteld. De commissie onderhoudt ook contacten met netwerken op het gebied van patiëntenonderzoek, zoals UNO VUmc. De onderzoekscommissie bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een paramedicus en een afdelingshoofd van Solis.

Voor informatie over onderzoeken kunt u contact opnemen met:
Leonoor van Dam van Isselt 
Specialist Ouderengeneeskunde
Tel.: (0570) 698 200 
via e-mail: leonoor.vandamvanisselt@zorggroepsolis.nl

Ontevreden?

Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk op u af te stemmen. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris van Solis:

Zorggroep Solis
t.a.v. Xenia Reijmers-Marten, klachtenfunctionaris
Postbus 5014
7400 GC Deventer
Tel.: (0570) 698 200 of e-mail: Xenia.Reijmers@zorggroepsolis.nl.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van onze klachtenfunctionaris. 
Meer informatie kunt u vinden in de klachtenregeling of de informatie afhandeling klachten van Solis.