Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Het bestuur

Peter Smoorenburg is Bestuurder van Solis. Peter legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op het beleid en bestuur van Zorggroep Solis en haar BV's. Integriteit en transparantie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.
 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer A.A.P.A.M. van der Heyden (Voorzitter)
De heer M.H.J. Hoek, MBA (vice-voorzitter)
De heer drs. J.J.B. Baake RA (lid)
De heer mr. J.B. de Groot (lid)
Mevrouw mr. L.L. Vis (lid)
 

Reglementen

Statuten
Reglement van de Raad van Toezicht
Reglement van de Raad van Bestuur

Voor een aantal commissies van de Raad van Toezicht heeft Zorggroep Solis aparte reglementen:
Kwaliteit en Veiligheidscommissie
Financiële Audit- en Vastgoedcommissie
Remuneratiecommissie
 

Organogram

Organogram van de topstructuur van Zorggroep Solis.
 

Centrale Cliëntenraad

Bij Zorggroep Solis zijn verschillende cliëntenraden actief. Ze vormen de schakel tussen cliënten enerzijds en de zorgverleners, managers en bestuurder van Zorggroep Solis anderzijds. Alle woonzorg-/behandelcentra van Zorggroep Solis in de wijken hebben elk een cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad is overkoepelend en is er voor alle cliënten van Zorggroep Solis. Meer informatie over de cliëntenraad in de wijk vindt u bij de woonzorg-/behandelcentra.

De cliëntenraden denken en praten onder andere mee over de kwaliteit van de zorg in huis of wijk, het beleid van Zorggroep Solis waar cliënten mee te maken krijgen, de dagelijkse zaken zoals maaltijden en activiteiten, de veiligheid en hygiëne in het verzorgings- of verpleeghuis en nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Klik hier voor het jaarverslag CCR 2018

Meer informatie

Inge Marneth
Ambtelijk Secretaris
Tel.: (0570) 685 874
Email: CCR@zorggroepsolis.nl

Ondernemingsraad

Als vertegenwoordiging van alle medewerkers functioneert de ondernemingsraad (OR) als een zelfstandig orgaan. De OR en de algemeen directeur voeren frequent overleg over het (personeels)beleid van de organisatie, waarin de OR inspraak heeft. De OR van Zorggroep Solis verdiept zich intensief in tal van onderwerpen, zoals personeelsbeleid, opleidingen en het arbo-beleid. De OR signaleert daarnaast wat leeft er op de werkvloer, informeert de achterban en neemt actief deel aan overleg en discussies. De OR beperkt zich in zijn taak niet alleen tot interne aangelegenheden, maar volgt ook externe ontwikkelingen die voor de werknemers van belang kunnen zijn. Om invloed uit te oefenen op het beleid heeft de OR een aantal wettelijke bevoegdheden. De belangrijkste zijn: recht op overleg, informatie, advies, instemming en initiatief.

Klik hier voor het jaarverslag van de OR 2018

Meer informatie

Lizzy Kool
Ambtelijk secretaris
Tel.: (0570) 685 861
Email: or@zorggroepsolis.nl

Bel mij terug

Wilt u in contact komen met één van onze collega’s? Laat dan hier een terugbelverzoek achter. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op met Cliëntbemiddeling

Wilt u meer informatie over onze woningen, zorg of kosten? Of heeft u interesse in een woning van één van onze woonzorgcentra?

Cliëntbemiddeling