Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Solis werkt samen met verschillende partners, om kennis te verkrijgen, te borgen en te delen. Met als doel om onze dienstverlening te optimaliseren.

UNO VUmc

In 2009 heeft Solis zich aangesloten bij Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO VUmc). Dit landelijke netwerk bestaat uit negentien instellingen in de ouderenzorg en het VU medisch centrum. Het doel van dit netwerk is om meer kennis te vergaren over multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen.

Saxion Hogeschool

Het lectoraat Gezondheid en Bewegen, dat is aangesloten bij de opleiding Fysiotherapie van Saxion Hogeschool en Solis, werken samen middels het inzetten van studenten. Studenten kunnen bij Solis een afstudeeropdracht uitvoeren dat past binnen de lopende onderzoeksprojecten. Daarnaast kunnen studenten stagelopen bij Solis. Op deze manier kunnen studenten in de praktijk ervaring opdoen en wordt Solis ondersteunt in de uitvoering van lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

VU Amsterdam  

Solis en de afdeling klinische neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam werken samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding. De samenwerking met de VU zorgt ervoor dat er een behandelklimaat kan worden gerealiseerd waarbij naar de nieuwste inzichten van de wetenschap kan worden gehandeld.

Door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden kan de kwaliteit van de zorg worden verhoogd en daar is het Solis om te doen.

Netwerk Dementie Deventer

Het netwerk Dementie Deventer is ontstaan in juli 2011 door een samenwerking tussen vier zorgorganisaties in Deventer: Deventer Ziekenhuis, Carinova, Dimence en Solis. Het netwerk heeft een website en een geheugensteunpunt ingericht waar laagdrempelig informatie en advies wordt gegeven over het niet-pluis gevoel, geheugenproblemen en dementie.

Voor meer informatie over het netwerk Dementie Deventer kunt u contact opnemen met de netwerkregisseur Judith Kroes, via het geheugensteunpunt Deventer, tel.: (0570) 629 562 of via de mail: info@geheugensteunpuntdeventer.nl

Palliatief Netwerk Salland

Het PNS bestaat uit vertegenwoordigers van 15 organisaties die samen het netwerk vormen. Doel van het netwerk is het optimalisatie van de palliatieve zorg in de regio Salland. Hierbij wordt efficiënt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en expertise. Jaarlijks worden meerdere scholingen aangeboden.

Fysio-Netwerk Nederland

Solis is lid van Fysio-Netwerk Nederland. Dit is een landelijk kenniscentrum waartoe ongeveer 100 fysiotherapiepraktijken zich hebben aangesloten. Het fysiotherapeutisch handelen van de medewerkers van Solis wordt mede ondersteund door de kennis en programma’s uit Fysio-Netwerk. Dit gebeurt onder andere via de computer waarin een bibliotheek met informatie te vinden is. Andersom brengt Solis ook weer nieuwe informatie in zodat andere leden die op hun beurt kunnen gebruiken.