Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Hier doen we het voor!

Er kwam een hulpvraag binnen via een van onze verzorgenden voor een 68 jarige mevrouw. Deze mevrouw was na een herseninfarct, van de een op de andere dag, afhankelijk geworden van anderen.  

Persoonlijk op bezoek

Wij gingen persoonlijk bij haar op bezoek om te kijken en te bespreken wat er aan ondersteuning nodig zou zijn. Daarna hebben we contact gezocht met een aantal vrijwilligers om te kijken op welke wijze we haar kunnen helpen op het gebied van haar welzijn. Het is nu zo geregeld dat een vaste vrijwilligster van Rechtop! mevrouw wekelijks ophaalt om samen met de groep een wandeling te maken en aansluitend koffie te drinken in St Jurriën. Een andere vrijwilligster gaat iedere week boodschappen met haar doen. We kijken verder of er bewegingsmogelijkheden zijn door bijvoorbeeld de duofiets in te zetten.

Blij als we iemand echt kunnen helpen

Elke keer als er weer iets lukt en wij kunnen daadwerkelijk iets voor iemand anders betekenen, zijn we blij. Dit is het mooiste onderdeel van het werk als van vrijwilligerscoördinatoren. Met de inzet van vrijwilligers, met gewone mensen uit je eigen buurt, deze hulp op gang brengen. En er met dit soort dingen voor elkaar kunnen en willen zijn.