Telefoonnummer Solis(0570) 698 298
Terug naar overzicht

Beoogd voorzitter Raad van Toezicht

Algemeen
HBO
Deeltijd

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht, tevens voorzitter, zoekt Zorggroep Solis een beoogd voorzitter Raad van Toezicht.

De Raad houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur, fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat deze gevraagd en ongevraagd met raad bij. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zeven personen. De leden van de Raad zijn gezamenlijk verantwoordelijk en zij zijn qua kennis en ervaring complementair aan elkaar. Voor de uitvoering van de taken kent de Raad een portefeuilleverdeling. De verdeling van de portefeuilles is gebaseerd op de profielen van de leden.

Op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is het reglement van de Raad van toepassing.
Onze Raad kenmerkt zich door een nieuwsgierige en betrokken houding. Wij gaan respectvol met elkaar om en spreken elkaar daar ook zeker op aan. Wij vinden het belangrijk om de wijze waarop we toezicht houden permanent te verbeteren; wij doen dat in samenspraak met de bestuurder en met belanghebbenden. Als raad zijn we toekomstgericht, vertrouwen geven is ons uitgangspunt, onze benadering is positief, maar we interveniëren gericht, als dat nodig is. Wij verwachten van onze voorzitter een stimulerende en verbindende houding, waarbij zowel kaders als ruimte wordt gegeven aan de leden van de Raad en aan de bestuurder.

Algemeen profiel, geldend voor alle leden van de Raad
De leden van de Raad hebben een afgeronde hbo of wo opleiding of zij beschikken over een vergelijkbaar werk- en denkniveau. Zij hebben relevante bestuurlijke ervaring in een of meer organisaties. Ervaring met een grote organisatie is een pre. De leden van de Raad hebben affiniteit met de ouderenzorg en zij onderschrijven de doelstellingen van Solis. Zij hebben een helikopterview, zijn in staat tot een effectieve inzet van professionele kennis en hebben een open en transparante houding. Zij zijn in staat om discussies collegiaal maar scherp te voeren. Hun handelen is integer en zorgvuldig, zonder enige schijn van belangenverstrengeling of tegenstelling. De Raad en zijn leden handelen zonder last of ruggespraak.

Specifiek profiel, geldend voor de voorzitter van de Raad
Taken
De voorzitter van de Raad stelt in overleg met de eenhoofdige Raad van Bestuur de agenda van de RvT vergaderingen op. De voorzitter leidt de vergaderingen en de besluitvormingsprocessen binnen de Raad en ziet toe op een evenwichtig verloop met de juiste inbreng van de leden. De voorzitter is goed bekend met governance vraagstukken en bewaakt zorgvuldigheid en integriteit in het handelen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitter draagt er zorg voor dat het functioneren van de Raad en de Raad van Bestuur ten minste één keer per jaar wordt geëvalueerd. De voorzitter vertegenwoordigt de organisatie in voorkomende gevallen.

Vereisten
De voorzitter heeft affiniteit met de bijzondere positie van Solis en kent haar specifieke functie in de gemeente Deventer. De voorzitter heeft een goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en beschikt over een relevant netwerk op bestuurlijk niveau in (de omgeving van) Deventer of is in staat dat netwerk snel te ontwikkelen en onderhouden. De voorzitter heeft gevoel voor intermenselijke relaties en heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden. In situaties met (mogelijke) verschillen van inzicht is de voorzitter in staat deze te overbruggen vanuit een sterke verbindende kracht en persoonlijkheid. In verband met de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

Beloning
Beloning en onkostenvergoeding geschiedt op basis van de NVTZ-regeling. Zorggroep Solis bevindt zich in klasse III. Aanstelling vindt plaats voor een termijn van 4 jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

Meer informatie?
Neem contact op met Anne van der Heyden, vicevoorzitter Raad van Toezicht, via tel.: 06 1050 2163.
De statuten en het reglement van de Raad van Toezicht alsmede het jaarverslag 2016 vind je hier

Solliciteren?
Je kunt tot en met 27 mei 2018 reageren via de knop solliciteren. Na een briefselectie volgen gesprekken met de leden van de Raad, de Raad van Bestuur, de OR en CCR.

 

SolliciterenSolliciteren
Mensen in de laatste fase begeleiden. De voldoening die je daaruit haalt is ongeëvenaard
Hans van Sluis
Almen paramedisch behandelcentrum
Scheggertdijk 44 7218 NB Almen
Huis bekijkenHuis bekijken(0575) 432 072
De Bloemendal
Het Laar 1 7414 BJ Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 698 200
De Bloemendal paramedisch behandelcentrum
Het Laar 1 7414 BJ Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 685 899
Groote & Voorster
Smedenstraat 117 7411 RA Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 666 666
Groote & Voorster paramedisch behandelcentrum
Smedenstraat 117 7411 RA Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 685 899
Hospice De Winde
Hermelijn 2 7423 EJ Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 659 413
Laren paramedisch behandelcentrum
Rengersweg 2 7245 AC Laren (Gld)
Huis bekijkenHuis bekijken(0573) 401 984
PW Janssen
Hermelijn 2 7423 EJ Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 698 200
PW Janssen paramedisch behandelcentrum
behandelcentrum afsprakenbureau, Hermelijn 2 7423 EJ Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 685 899
Rielerenk paramedisch behandelcentrum
Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 685 899
Solis thuiszorg
p/a Het Laar 1 7414 BJ Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 698 298
Spikvoorde
M.C. Escherweg 2 7425 RJ Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 502 500
Spikvoorde paramedisch behandelcentrum
M.C. Escherweg 2 7425 RJ Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 685 899
St Jurriën
P.C. Hooftlaan 97 7412 PL Deventer
Huis bekijkenHuis bekijken(0570) 698 200

Veelgevraagde antwoorden

Biedt Zorggroep Solis een leerplek BBL verzorgende IG of verpleegkundige?

Jaarlijks biedt Zorggroep Solis leerplekken aan in het kader van de BBL. Ons uitgangspunt is dat je breed opgeleid wordt (voor verschillende doelgroepen) en dat je na afloop bij ons in dienst komt. Heb je interesse, kijk dan bij de actuele vacatures of we opleidingsplaatsen hebben.

Kan ik een open sollicitatie indienen?

Er is geen mogelijkheid voor het indienen van een open sollicitatie. Kijk hier voor de actuele vacatures.

Ik volg een zorgopleiding, heeft Solis een bijbaan voor me?

Volg je de opleiding tot verzorgende IG of verpleegkundige, dan hebben we mogelijkheden om je in te zetten in de weekenden en feestdagen / vakantieperiodes. Solliciteer op de vacature die het best van toepassing is en stuur je proeveboek A mee, zodat we kunnen beoordelen hoe we je kunnen inzetten.