Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Hulp in huis en thuiszorg

U kunt wel wat hulp gebruiken. Wij helpen u met  onder andere (huishoudelijke)verzorging en verpleging bij u thuis, passend bij uw cultuur, gewoontes en uw dagelijks leven. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Solis helpt u daarbij.
Voor meer informatie download hier de Nederlandstalige folder van Solis thuiszorg, hier de Turks-talige folder en hier de Arabisch-talige folder.

Thuiszorg

Indien u professionele (huishoudelijke)hulp, verzorging en/of verpleging thuis nodig denkt te hebben kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze cliëntbemiddelaars via tel.: (0570) 698 298 of email: clientbemiddeling@zorggroepsolis.nl. Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken hoe wij u het beste kunnen helpen. Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld wassen en aankleden of uw medicijnen innemen dan overleggen we hoe we dit samen gaan doen en op welk moment van de dag dit kan plaatsvinden. Ook brengen we in kaart wie er in uw omgeving is die u kan helpen met bijvoorbeeld boodschappen of de was en adviseren u hierin.
De wijkverpleegkundige zal vervolgens een indicatie opstellen en die bij uw zorgverzekeraar indienen. De zorg kan dan direct geregeld gaan worden. Alle afspraken die we samen met u maken leggen we vast in een zorgplan, bespreken deze halfjaarlijks en passen het aan als er andere afspraken nodig zijn. Mocht er tussendoor iets in uw situatie veranderen dan wordt dat natuurlijk direct geregeld en het zorgplan aangepast. Er wordt altijd goede afstemming gezocht én geregeld met uw omgeving, familie, mantelzorgers en andere hulp- of zorgverleners.

Dementie

Om een goed beeld te geven van dementie, waar familie/mantelzorg mee geconfronteerd wordt en hoe de weg voorafgaand aan verpleeghuisopname eruit ziet, hebben wij een serie verhalen/interviews waarbij telkens vanuit andere invalshoeken gepraat wordt over dementie. Lees de serie "Omgaan met dementie" hier.

Wij bieden meer

Als onderdeel van een grote zorgorganisatie heeft Solis u veel te bieden. Centraal gelegen in verschillende wijken zijn de centra een gezellig trefpunt voor ontspanning, activiteiten en warme maaltijden voor alle wijkbewoners. Daarbij hebben wij veel specialisten in huis. Zo kan onze fysiotherapeut u helpen bij het bewegen en kan onze ergotherapeut met u meekijken of uw huis veilig genoeg is en of er hulpmiddelen nodig zijn. We bieden thuiszorg vanuit meerdere woonzorgcentra zodat de zorg snel bij u thuis aanwezig kan zijn indien dit nodig is. En als het thuis echt niet langer kan, dan kunt u binnen uw eigen wijk naar een veilige en bekende plek verhuizen. 
Lees meer over welzijn, kwaliteit en leveringsvoorwaarden.

Het verhaal van ...
Truus Wagelaar
Ik heb het zwaar met het verlies van mijn man. Maar door het luisterend oor van de hulpverleners en alle steun van de vriendelijke medebewoners, voel ik mij erg gesteund. Het is fijn om regelmatig te praten met iemand die écht luistert en het beste met je voor heeft.
Lees alle verhalenLees alle verhalen