Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Laatste levensfase

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is erop gericht de klachten van een levensbedreigende ziekte te verlichten. De zorg richt zich dus niet op genezing, maar is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Palliatieve zorg omvat zowel lichamelijke als geestelijke verzorging. Bij lichamelijke zorg ligt het accent op het bevorderen van het comfort en pijnbestrijding, zodra de medische behandeling is stopgezet. Geestelijke zorg helpt bij het aanvaarden en leren omgaan met de aandoening. De palliatieve zorg wordt geleverd door de specialisten van Solis en kan zowel thuis als in ons hospice de Winde geleverd worden.

Palliatieve zorg in het hospice

Soms is het meer verantwoord om de laatste levensfase door te brengen in een hospice, waar de patiënten 24 uur per dag (medische) zorg, verpleging, rust, aandacht en warmte ontvangen. Deze intensieve zorg wordt met liefde verleend door het personeel van Hospice de Winde.

Palliatieve zorg thuis

We begrijpen dat het voor velen prettiger is om de laatste levensfase thuis te mogen doorbrengen, in de eigen vertrouwde woonomgeving. Met de palliatieve zorg aan huis van Solis wordt dit mogelijk gemaakt.

Het verhaal van ...
Hans van Sluis
Je maakt in het hospice bijzondere ontmoetingen mee. Op een avond had ik een roze trui aan. Aan de cliënt en zijn partner vertelde ik dat ik dat speciaal voor hem gedaan had, waarop hij me indringend aankeek en zei: “jij bent toch echt mijn type niet”.